ร่วมงานกับ IEAT

วิศวกร ๕ จำนวน ๔ อัตรา นักวิทยาศาสตร์ ๕ จำนวน ๓ อัตรา นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม จำนวน ๑ อัตรา นักบริหารงานทั่วไป ๖ จำนวน ๑ อัตรา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕-๖ จำนวน ๑ อัตรา
วันที่ 11 พ.ค. 2559

Web Design By identity access management