ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง วิศวกร 6 กองสนับสนุนการปฏิบัติการ , นักบัญชี 5-6 นิคมฯ ภาคใต้ , นักบริหารการเงิน 5-6 กองการเงิน , นักบัญชี 5 กองบัญชีการเงิน , นักบัญชี 5-6 กองบัญชีบริหารและงบประมาณ ตามประกาศที่ 7/2560 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2560


streaming content By iptv