ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ.

ดำเนินภารกิจหลักภายใต้กฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร พนักงาน ลูกจ้าง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 12,999
รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ
18 ก.ย. 2560

รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กนอ ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย สถาบันพลาสติก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรมประมง เทศบาลตำบลบ้านเพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ รักษ์ทะเล รักษ์สุขภาพ ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด(thai kid spacer)เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย ดร วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวความเป็นมาโครงการและกล่าวเปิดงานโดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชน โดยรอบในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ณ เทศบาลบ้านเพ จังหวัดระยองและลงเรือพะยูนเพื่อปล่อยกุ้ง 1 ล้านตัว ปลากระพง 59999 ตัวและปล่อยเต่า 9 ตัว ยอดเงินบริจาค 419,750 บาท

อบรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ดูทั้งหมด