นิคมอุตสาหกรรม:
ประเภทหน่วยงาน:
หน่วยงานราชการท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบนิคมฯ สถานศึกษา วัด/ศาสนสถาน หน่วยงานอื่นๆ ผลิตภัณฑ์/วิสาหกิจชุมชน
Keyword:
\