นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก(มาบตาพุด)

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา
- อ่างเก็บน้ำดอกกราย

- อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

- จำนวนโรงงานผู้ใช้น้ำ 25 ราย

- ปริมาณการใช้น้ำประปา 242,162.58 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

- ปริมาณการใช้น้ำดิบ 1,310,632.00 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

ระบบไฟฟ้า

- มีโรงงานไฟฟ้ากำลังผลิตขนาด 50 เมกกะวัตต์

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- สายตรง 1,700-3,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- แบบตะกอนเร่ง

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- ปริมาณน้ำเสีย 310,449.59 ลูกบาศก์เมตร/เดือน

ระบบเตาเผาขยะ

- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพฯ 155 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 121 กิโลเมตร

- ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 55 กิโลเมตร

- ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด 2 กิโลเมตร

- พัทยา 39 กิโลเมตร

- ศรีราชา 61 กิโลเมตร

- ตัวเมืองระยอง 14 กิโลเมตร

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 118 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 7,500,000 บาท/ไร่

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,200 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 23.75 บาท /ลูกบาศก์เมตร 

สถานที่ตั้ง

18 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

สำนักงานนิคม

18 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทรศัพท์ : 0 3868 5776

โทรสาร : 0 3868 3963

E-mail : marketing@hemaraj.com

Website : www.hemaraj.com

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 3,546 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,014 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 598.72ไร่

 

- ผังแสดงการใช้พื้นที่

 


streaming content By iptv