สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม

สถานภาพการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ณ ไตรมาส 1/2560

พื้นที่ตามผังแม่บท

140,731 ไร่ 
พื้นที่คงเหลือสำหรับขาย/ให้เช่า

22,574 ไร่ 

จำนวนผู้ใช้ที่ดิน

4,072 ราย

จำนวนคนงาน

601,594 คน

เงินลงทุน

3,068,890 ล้านบาท

 

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559

 


streaming content By iptv