ข้อมูลพื้นที่นิคมฯและราคา

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร(โครงการ 2)