ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  Desiqn Center
ผวก. บรรยายหัวข้อ
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E-monitoring) และระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ
น.ส. กฤตยาพร ทัพภะทัต รผก.ปก.2  เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา เรื่อง
นายณรงค์ เล็กประเสริฐ ผอ.สน.บอ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการเข้าสู่เกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และ 5 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
รผก.บส. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์การประเมินการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Champion ประจำปี 2559