ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Desiqn Center