ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 38 ปี

ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 38 ปี

นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทน กนอ. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 38 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ถนนแจ้งวัฒนะ   28 กุมภาพันธ์ 2560