นิคมฯ บางชันจัดเวทีสานสัมพันธ์ชุมชนรอบนิคมฯ

นิคมฯ บางชันจัดเวทีสานสัมพันธ์ชุมชนรอบนิคมฯ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมฯ เขตมีนบุรี เขตคันนายาว ชุมชนรอบนิคมฯ จัดกิจกรรมเวทีสานสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย  Eco Green Network (CSR - Eco - Environment & Safty) ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่าย เพี่อการพัฒนา นิคมฯ บางชัน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมีนางสาวกฤษฏาพร บุญอยู่ ผู้อำนวยการ และพนักงานนิคมฯ บางชัน ให้การต้อนรับ