กนอ. เตรียมหาพื้นที่กว่า 1.6 หมื่นไร่เขตตะวันออก รับดีมานด์ อีอีซี พร้อมแง้มโปรเจคยักษ์ปี 61 นิคมฯ สมาร์ทปาร์ค - ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3

กนอ. เตรียมหาพื้นที่กว่า 1.6 หมื่นไร่เขตตะวันออก รับดีมานด์ อีอีซี พร้อมแง้มโปรเจคยักษ์ปี 61 นิคมฯ สมาร์ทปาร์ค - ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3

 

กรุงเทพฯ 9 มกราคม 2561 – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดแผนการลงทุนปี 2561 ตลอดจนยังเตรียมการจัดสรรพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เพิ่มอีก 16,000 ไร่ เพื่อพัฒนาสร้างนิคมฯ แห่งใหม่รองรับความต้องการของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุน ผุดโปรเจคใหญ่ เตรียมเดินหน้าก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park บนพื้นที่ 1,460 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่สอดรับอุตสาหกรรม 4.0 และพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 บนพื้นที่ 1,000 ไร่ ที่จะช่วยขยายการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูง รองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ LNG ในพื้นที่มาบตาพุด

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า แนวโน้มการลงทุน ในปี 2561 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี นักลงทุนยังคงมีความสนใจลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ่งในนิคมฯ พื้นที่อีอีซีมีโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอากาศยานเป็นจำนวนมากและนักลงทุนก็มีความตื่นตัวในการเตรียมขยายโรงงาน เพิ่มฐานการผลิต มากขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัล จะพัฒนาให้นิคมฯ ทุกแห่งจัดทำระบบ Data Center ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจยุคใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจและหันมาค้นคว้าข้อมูลในการตรียมลงทุน ซึ่งคาดว่าภาคอุตสาหกรรมไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ต้องเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สอดรับกับการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กนอ.มีเป้าหมายที่จะเตรียมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนานิคมฯ 2 เมกะโปรเจค คือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park ในพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง บนพื้นที่ประมาณ 1,500.97 ไร่ ด้วยงบประมาณการลงทุน 2,097 ล้านบาท เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ เบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563 ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 กนอ.ได้เตรียมการจะพัฒนาพื้นที่รองรับท่าเทียบเรืออีกประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเหลวและก๊าซธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ด้วยเม็ดเงินการลงทุนรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบในการพัฒนาท่าเรือฯ ดังกล่าว และจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนได้ในปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งหากท่าเรือฯ เปิดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากถึงประมาณ 20 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการให้บริการของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่มีคุณภาพและเชื่อมโยง การขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ในปี 2561 การลงทุนในกลุ่มนิคมฯ ในพื้นที่อีอีซี กนอ.ได้เตรียมพื้นที่พร้อมรองรับการลงทุนประมาณ 24,000 ไร่ และ กนอ.เตรียมแผนการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับสร้างนิคมฯ ใหม่อีกประมาณ 16,000 ไร่และสวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม ประมาณ 10,000 ไร่ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีอีกด้วย นายวีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย


streaming content By iptv