ค้นหาโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม บริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ที่อยู่โรงงาน เบอร์โทรศัพท์โรงงาน เบอร์โทรสารโรงงาน พื้นที่ประกอบกิจการ ประเภทโรงงานลำดับที่ ISIC ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่แปลง ขนาดโรงงาน (ตร.ม.) ที่อยู่ Office เบอร์โทรศัพท์ Office เบอร์โทรสาร Office
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2549-ญกว. 254 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 64(12) 9000 คัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ(โดยไม่มีการฝังกลบ)ตัดบดย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ซื้อขายขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่1(พ.ศ.2541)หมวดที่1ข้อที่1เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย G-1-03 19177.6 254 หมู่7 - - หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 38575557 38575558
อมตะนคร บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด น.105-1/2549-นอน. 700/755 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160 038-18502 - ทั่วไป 105 9000 จัดเก็บรวบรวมคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย G-837 15954.88 700/2 หมู่1 - คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-185002 -
อมตะนคร บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด น.105-1/2551-ญอน. 700/231 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 106 9000 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและบดย่อยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ G-391 15024 700/231นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 038-465045-7 038-465044
สมุทรสาคร บริษัท ทรานส์เทคนิคโพลีเมอร์ จำกัด น.105-1/2551-นนส. 36/67 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 106 9000 ผลิตเกี่ยวกับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกระบวนการ(ของเสียประเภทยาง) 162 3790 121/32 หมู่8 สุขสวัสดิ์74 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 - -
บางปะอิน บริษัท แอ๊คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด น.105-1/2552-ญบอ. 342 หมู่ 2 อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258152-5 35258156 ประกอบการเสรี 105 9000 สร้างอาคารโรงงานสำนักงานให้เช่าหรือขาย 84 10764 342 หมู่2 - - คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258152-5 35258156
บางปู บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด น.105-1/2553-นนป. หมู่ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 106 9000 รับซื้อขายแลกเปลี่ยนคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมถังและล้างบรรจุภัณฑ์สารเคมีด้วยตัทำละลายบดย่อยชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ G-81/6 3528 543 หมู่2 - สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 819072678 -
ลาดกระบัง บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด น.105-1/2553-นนล. 115 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-326-1256 02-326-1257 ประกอบการเสรี 53(5) 9000 ซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออกซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าแผ่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมถึงแบตเตอรี่และถ่านไฟฉายทุกชนิดเทปอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงในรถยนต์จอภาพจอมอนิเตอร์จอแอลซีดีเครื่องคิดเลขเครื่องคำน E-9/1 2160 115 หมู่4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-8353410-1 02-8353412
บางปะอิน บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด น.105-1/2553-นบอ. 590 หมู่ 2 -- -- คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258773-4 35258775 ประกอบการเสรี 105 9000 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบดย่อยเศษพลาสติกบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซื้อมาขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงให้บริการรับฝากสินค้า 70/1 5968 590 หมู่2 -- -- คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258773-4 35258775
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2555-ญปค. 219/18 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 64(12) 9000 คัดแยกและรีไซเคิลโลหะโดยการตัดบดย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ซื้อมาขายไปและขนส่งเศษโลหะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายทุกประเภท G020 37140 254นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หมู่7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 033-006044 033-006047
สมุทรสาคร บริษัท โกบบอล เวนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด น.105-1/2555-นนส. หมู่ พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 105 9000 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 129 11420 333/18 หมู่ สุขุมวิท55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 - -
อมตะนคร บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2556-นอน. 700/99 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 105 9000 คัดแยกโลหะที่ใช้แล้วและไม่เป็นของเสียอันตราย G-291 7912 700/99 หมู่1 - - บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - -
ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2557-ญปฉ. หมู่ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - ทั่วไป 105 9000 ซื้อมาขายไปคัดแยกเศษโลหะทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตราย L-28/A 495 38อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ชั้น7ห้อง7บี หมู่ คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-2682003 02-2682091
เหมราชชลบุรี บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด น.105-1/2560-ญหช. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 105 9000 หลุมฝังกลบของเสียไม่อันตราย M.12 163180 88 หมู่8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-346346-7 038-346368
มาบตาพุด บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) น.105-2/2545-ญนพ. หมู่ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 - - ทั่วไป 105 9000 ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมเนื้อที่ทั้งสิ้น71,350ตารางเมตร(เฉพาะในส่วนหลุมมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมCELL1Aและ1Bเนื้อที่รวม16,000ตารางเมตรหมายเหตุที่ดินแปลงS-8ถึงS-10ได้ทำการปิดหลุมฝังกลบแล้ว S-8ถึงS-10 47128 161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ หมู่ มหาดเล็กหลวง3 ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - -
ภาคใต้จังหวัดสงขลา บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด น.105-2/2549-ญนต. หมู่ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-206048-9 07-4206050 ทั่วไป 106 9000 โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม(Hazardousandnon-hazardouswaste)การคัดแยกขยะไม่อันตรายล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมีแยกสารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่การขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักรอุปกรณ์และภาชนะบรรจุทำเชื้อเพลิงผสมเชื้อเพลิงทดแทนวัตถุดิบทด G1-10/1 17108.8 589/142 หมู่- - บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 027456926-7 27456928
ปิ่นทอง บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด น.105-2/2557-ญปท. 789/195 หมู่ 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 106 9000 1.คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตการบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าได้แก่โลหะโลหะผสมอัดเศษโลหะทั่วไป2.คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเช่นเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษยางเศษไม้เศษแก้วเศษกระจกเศษผ้าและสายไฟใช้แล้ว3.บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทร G049(UNITA) 2388 75/30ชั้น19อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2 หมู่ สุขุมวิท19 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-2604786 02-2604989
บ้านหว้า บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด น.105-3/2545-ญบว. 143 หมู่ 1 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35314088 35314079 ทั่วไป 91(1) 9000 คัดแยกเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าได้แก่โลหะทั่วไปโลหะผสมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าผงซักฟอกและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายได้แก่พลาสติกกระดาษผ้าแก้วกระจกกระเบื้องเซรามิค F-6/3 5696 143 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - -
บ้านหว้า บริษัท พลาสเทค เมทาลอน (ประเทศไทย) จำกัด น.105-3/2549-ญบว. หมู่ สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - - ทั่วไป 72 9000 คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมแซมดัดแปลงปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ F-7/6-2 3512 36/5 หมู่1 - - หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี - -
บ้านหว้า บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด น.106-1/2545-ญบว. 148 หมู่ 1 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35729005 35729007 ทั่วไป 106 9000 สะสมคัดแยกรีไซเคิลแบ่งบรรจุ(RE-PACKING)เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฟิล์มเอ็กซเรย์เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,เศษชิ้นส่วนจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ,จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์,จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์,เศษชิ F-6 37704 148 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-729005-6 035-729007
เหมราชชลบุรี บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด น.106-1/2546-ญหช. 41/1 หมู่ 8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 38346341 38345008 ประกอบการเสรี 69 3710 รีไซเคิล(RECYCLE)เครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์(COPIER,PRINTER,FACSIMILE)และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Z.38 25104 41/1 หมู่8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 38346341 38345008

นิคมอุตสาหกรรม บริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ที่อยู่โรงงาน เบอร์โทรศัพท์โรงงาน เบอร์โทรสารโรงงาน พื้นที่ประกอบกิจการ ประเภทโรงงานลำดับที่ ISIC ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่แปลง ขนาดโรงงาน (ตร.ม.) ที่อยู่ Office เบอร์โทรศัพท์ Office เบอร์โทรสาร Office
ลาดกระบัง บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) น.10(1)-1/2525-ญนล. 91 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ทั่วไป 10(3) 1544 อาหารเช่นขนมปังปอนด์บันโรลแซนวิชแฮมเบอเกอร์บันไส้กวนและขนมปังสอดไส้ต่างๆเค้กคุ้กกีซาลาเปาแป้งชุบทอดเกล็ดขนมปังฟรุ้ตพายและขนมอบต่างๆ D-12,D-13,D-14 20160 121/84-85 หมู่ รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 - -
ลาดกระบัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด น.10(1)-1/2543-ญนล. หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตเบเกอรี่ G-3031,G-3032 10980 177 หมู่4 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 029192256-65 -
บางปู บริษัท รอยัล ฟู้ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด น.10(1)-1/2543-นนป. 592 หมู่ 2 สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2323-2711-2 0-2323-2609 ทั่วไป 10(1) - ผลิตภัณฑ์อาหารขนมปังและอาหารแช่แข็ง 5 15428 218/5-6 หมู่ สยามสแควร์ซอย1 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - -
บางชัน บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) น.10(1)-1/2548-ญนช. 1นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ เสรีไทย87 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-5481200 02-5481290 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตอาหารพร้อมทานและกึ่งพร้อมทานประเภทต่างๆอาทิผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เช่นขนมปังชนิดแผ่น,ขนมปังสอดไส้,แฮมเบอร์เกอร์บัน,ไส้กวน,เค้ก,คุกกี้,ฮอทดอกโรล,ซาลาเปา,แป้งชุบทอด,เกล็ดขนมปัง,ฟรุ๊ตพาย,โดนัทและขนมอบ/ขนมทอดต่างๆ 69 8968 121/84-85ชั้น29อาคารชุดอาร์เอสทาวเวอร์ หมู่ รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-2093000 02-2093091
ลาดกระบัง บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรรี่ จำกัด (มหาชน) น.10(1)-1/2549-นนล. 324 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 6(5) 1549 ผลิตอาหารพร้อมทานและกึ่งพร้อมทานประเภทต่างๆผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เช่นขนมปังชนิดแผ่นขนมปังสอดไส้แฮมเบอร์เกอร์บันไส้กวนเค้กคุ้กกี้ฮอทดอกโรลซาลาเปาแป้งชุบทอดเกล็ดขนมปังฟร๊ตพายโดนัทขนมอบขนมทอดผลิตภัณฑ์แช่แข็ง E-107,108 9840 121/84-85ชั้น29อาคารชุดอาร์เอสทาวเวอร์ หมู่ รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแอง กรุงเทพมหานคร 10400 02-2093000 02-2093091
บางปู บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด น.10(1)-1/2552-นนป. 845 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-709-4754 02-709-4756 ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตอาหารขนมปังขนมปังแช่แข็ง G-46/1 420 209/1 หมู่- อาคารเคทาวเวอร์บีชั้นที่25 สุขุมวิท21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-2261-5375 0-2261-5360
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท พอร์ต รอยัล จำกัด น.10(1)-1/2553-ญอบ. 64/188 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 033-010923-6 033-010927 ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตเบเกอรี่ S.31F 11860.4 64/188 หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 033-010923-6 033-010927
บางปู บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด น.10(1)-1/2553-นนป. 649 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-709-3450-3 0-2323-0730-1 ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตอาหารขนมปัง G-46/1.2 420 209/1 หมู่- - สุขุมวิท21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-2261-5375 0-2261-5360
ลาดกระบัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด น.10(1)-1/2553-นนล. 151 หมู่ ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-739-4423 02-739-4479 ทั่วไป 10(2) 1541 -ผลิตเบเกอรี่- G-3027 7160 177 หมู่ ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 02-739-4423 02-739-4479
สินสาคร บริษัท โฟลี่ส์ จำกัด น.10(1)-1/2554-นสค. 30/130 หมู่ 1 เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 24022200 24022204 ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตเบเกอรี่ D18 4907.6 159 หมู่ สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 28182700 28182699
อมตะนคร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด น.10(1)-1/2555-นอน. 700/352 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตและจัดจำหน่ายเบเกอรี่ทุกชนิด G-729 7776 55/22 หมู่3 บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี(345) ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี - -
สินสาคร บริษัท ซินโนวา ฟู้ดส์ จำกัด น.10(1)-1/2556-นสค. หมู่ เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 12(2) 1549 ผลิตเบเกอรี่และกาแแฟคั่ว ฺB11,B12 13312.8 431 หมู่ ประดู่1 เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 026887496-8 22917595
บางชัน บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) น.10(1)-1/2557-ญนช. หมู่ เสรีไทย87 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-5481200 02-5481290 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เช่นขนมปังชนิดแผ่น,ขนมปังสอดไส้,แฮมเบอร์เกอร์บันเป็นตัน 69/2 11260 121/84-85ชั้น29อาคารชุดอาร์เอสทาวเวอร์ หมู่ รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 02-2093000 02-2093091
สินสาคร บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) น.10(1)-1/2557-นสค. 30/106 หมู่ 1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตเบเกอรี่ D27/2,D28 11316.4 324326 หมู่- พัฒนาการ30 - สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2318-4488 0-2318-1022
อมตะนคร บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด น.10(1)-1/2557-นอน. หมู่ บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 10(1) 1541 ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ทุกชนิด G-925 52844 55/22 หมู่3 บาวบัวทอง-สะพานนนทบุรี(345) ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 - -
ลาดกระบัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด น.10(1)-2/2549-นนล. 153154161 หมู่ ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-7394423 02-7394479 ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตเบเกอรี่ G-3041-3042,G-3033 11976 177 หมู่4 ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 02-7394423 02-7394479
สินสาคร บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด น.10(1)-2/2554-นสค. 14977 หมู่ เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 28761213 82761216 ทั่วไป 8(1) 1541 ผลิตเบเกอรี่อาหารและเครื่องดื่ม C32 5772 14977 หมู่ กาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 28761213 82761216
สินสาคร บริษัท แอมเพิล บี แอนด์ บี จำกัด น.10(1)-3/2554-นสค. หมู่ เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 8(1) 1540 ผลิตเบเกอรี่อาหารเครื่องดื่ม C32 5616 48/71 หมู่1 คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร - -
บางปู บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด น.10(2)-1/2524-ญนป. 258 หมู่ 4 3B สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-324-0033-7 02-709-4052 ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตข้าวเกรียบกุ้ง 36/1,36/2,37,38 38590 3195/9 หมู่อาคารวิบูลย์ธานีชั้น4 - พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 023675731-5 23675730
บางชัน บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด น.10(2)-1/2534-ญนช. 94/5 หมู่ เสรีไทย85 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 02-517-9408-12 02-517-9413 ทั่วไป 10(2) 1541 ขนมขบเคี้ยว(SnackFoods) 16 6416 42741 หมู่ ประมวล สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 22360330 22367113
แหลมฉบัง บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) น.10(2)-1/2539-ญนฉ. 38/27 หมู่ 5 สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038400731-9 38400735 ทั่วไป 12(10) 1549 ขนมปังเวเฟอร์ขนมปังกรอบทุกชนิดลูกกวาดข้าวโพดคั่วมันฝรั่งทอดเยลลี่ถั่วคั่วต่างๆขนมกรอบและขนมหวานช็อกโกแลตแท่งและไอครีม 12G-1,12G-4 41368.68 95 หมู่- - ท่าข้าม แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 02-4150035 02-4151211
บางชัน บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด น.10(2)-1/2540-ญนช. 43709 หมู่ 4 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 - - ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตขนมปังกรอบ 2 10817.6 42741 หมู่- - ประมวล สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 22360330 22367113
บางพลี บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด น.10(2)-1/2545-นนบ. 155/2 หมู่ 17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-7056688 02-7056677 ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตขนมอบกรอบ A-45,A-46 6036 185 หมู่17 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 - -
อมตะนคร บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด น.10(2)-1/2546-ญอน. 700/350 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตขนมปังกรอบและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป G-166/3 68480 87 หมู่- ออลซีซั่นส์เพลสเอ็มไทยทาวเวอร์ชั้น22ยูนิต2202 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 26543188 26543177
อมตะนคร บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด น.10(2)-1/2551-ญอน. 700/830 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตอาหารประเภทขนมเเละขนมปังกรอบ G-830 96400 14/1อาคารสุวรรณทาวเวอร์ หมู่- ศาลาเเดง1 สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-2673399 02-2676311
ปิ่นทอง (โครงการ 4) บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด (ชลบุรี) จำกัด น.10(2)-1/2558-ญหร. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตขนมอบกรอบ C19 54302 185 หมู่17 บางเสาธง บางเสาธง 10540 02-7056688 02-7056677
บางพลี บริษัท ไวด์ เฟธ ฟู้ด จำกัด น.10(2)-2/2557-นนบ. 185 หมู่ 17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-1708288 02-7056677 ทั่วไป 10(2) 1541 ผลิตขนมอบกรอบ B-5,B-6,B-7/1โซนA8 13228 185 หมู่17 บางเสาธง บางเสาธง 10540 02-7056688 02-7056677
บางชัน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด น.10(3)-1/2518-ญนช. 2/4นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ 14 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 - - ทั่วไป 4(3) 1544 ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,อาหารว่าง(SNACKFOOD)ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(RETORTPOUCH) 30 19408 2/4นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่14 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025170944-6 29199965
บางปู บริษัท ไทยนิสชิน เทคโนมิค จำกัด น.10(3)-1/2535-ญนป. 276 หมู่ 4 4B สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 10(3) 154 ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารสำเร็จรูป(BakeryandFoodServiceMixes,ButterandBreaderMixes)เช่นแป้งขนมปัง 39/2,40/2 10052.56 276 หมู่4 4B สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - -
สมุทรสาคร บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด น.10(3)-1/2538-ญนส. 32874 หมู่ พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490211 034-490214 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเช่นข้าวเกรียบกุ้งข้าวเกรียบปลาข้าวเกรียบปู 101 8180 82/5-8 หมู่ จรัลสนิทวงศ์ อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 - -
ลาดกระบัง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) น.10(3)-1/2539-ญนล. 65/4-5 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-7394494 02-7394565 ทั่วไป 4(3) 1549 ผลิตปอเปี้ยะสดแช่แข็งซาโมซ่าแช่แข็งแผ่นปอเปี้ยะแช่แข็งเส้นมักโรนีผลิตภัณฑ์แป้งสาลีไอซิ่งผงฟูสีผสมอาหารอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งชนิดบรรจุกล่องและถุงและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่เย็นเช่นอาหารคาวของหวานซอสปรุงรสเครื่องแกงและน้ำจิ้มต่างๆ B-6/2,B-6/3 9560 2034/100-107อาคารอิตัลไทยทวเวอร์ชั้น23-24 หมู่ เพรชบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-7854000 02-7854041
บางชัน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด น.10(3)-1/2542-ญนช. 100/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2517-0944 0-2919-9965 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 42754 9369.24 42827 หมู่14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025170944-6 29199965
สมุทรสาคร บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด น.10(3)-1/2545-นนส. 39/98 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490654 34490722 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้ง 146 12128 39/98 หมู่2 - พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
สมุทรสาคร บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด น.10(3)-1/2547-นนส. 39/98 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490654-6 034-490722 ทั่วไป 10(3) 1541 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้ง 198199212213 18684 39/98 หมู่2 - พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
อมตะซิตี้ บริษัท ไอ เอ็น ที ฟู้ดส์ จำกัด น.10(3)-1/2547-นอต. 7/221 หมู่ 6 พรประภา มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากแป้งหมายเหตุ:สถานที่ตั้งโรงงานเลขที่7/221หมู่ที่6นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ซ.พระประภาต.มาบยางพรอ.ปลวกแดงจ.ระยอง A-73 8957.6 412/15 หมู่ ประชาราษฎ์บำเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 - -
สินสาคร บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จำกัด น.10(3)-1/2555-นสค. หมู่ เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็งและแช่เย็น D14 4934.4 137 หมู่- สาทร11แยก1 สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 02-673-3051-2 02-673-3053
อมตะซิตี้ บริษัท ยูรีโม (ประเทศไทย) จำกัด น.10(3)-1/2556-นอต. 7/436 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 9(4) 1544 ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆเช่นเส้นพาสต้าแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งอาหารแห้งทำจากธัญพืช A-260 88750 7/436 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 38036201 38650910
สมุทรสาคร บริษัท โคราคุเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด น.10(3)-1/2557-นนส. 39/93 หมู่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตขายอาหารรวมทั้งบะหมี่และเกี๊ยวซ่า 176/1 280 10/76อาคารเดอะเทรนดี้ห้อง408ชั้น4 หมู่- สุขุมวิท13(แสงจันทร์) - คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-168-7780 02-168-7781
บางชัน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด น.10(3)-1/2558-นนช. หมู่ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 - - ทั่วไป 4(3) 1544 ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารว่าง(SNACKFOOD)ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท(RETORTPOUCH) 41/1 18680.4 42827 หมู่14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-5170944-6 02-9199965
สมุทรสาคร บริษัท สยาม ยู เค เอฟ จำกัด น.10(3)-2/2539-ญนส. 39/91 หมู่ 2 16 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490285-60 034-490256 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตภัณฑ์จากแป้ง,ขนมปัง(BREAD,BREADCRUMB,WHEATFLOURMIX) 174175 10008 205 หมู่ ราชวงค์ จักรวรรดิ สัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 - -
บางชัน บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด น.10(3)-2/2542-ญนช. 100/3 หมู่ 4 เสรีไทย85 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2906-3050-64 0-2906-3060 ทั่วไป 9(4) 1544 ขนมขบเคี้ยวทำจากแป้ง,ขนมปังกรอบ,ขนมช็อกโกแลต,ถั่วและข้าวโพด 42813 39096.64 42741 หมู่- ประมวล สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 22360330 -
อมตะซิตี้ บริษัท ยูรีโม (ประเทศไทย) จำกัด น.10(3)-2/2556-นอต. 7/436 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 9(4) 1544 ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปชนิดต่างๆเช่นเส้นพาสต้าแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งอาหารแห้งทำจากธัญพืช A-256 4659.2 7/436 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 38036201 38650910
บางปะอิน บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) น.10(3)-3/2547-นบอ. 259 หมู่ 2 อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35258240 35258239 ทั่วไป 10(3) 1544 ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป 49 9504 889 หมู่ สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 02-6756525-31 02-6756533
ภาคเหนือ บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสตรี จำกัด น.10-1/2534-นนน. 77 หมู่ 13 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 51000 - - ทั่วไป 10 1541 ขนมปังอบกรอบ 90801 29219.2 77 หมู่13 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน 51000 053581222-3 53552500
ลาดกระบัง บริษัท เอสทูจี (888) จำกัด น.10-1/2546-นนล. 39/42 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ทั่วไป 10(3) 1544 -ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว- G-3039-G-3040 7980 168/9 หมู่- ฉลองกรุง31 - ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-7396205-8 02-7396209
ลาดกระบัง บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (โรงงานที่ 3) น.10-1/2553-นนล. 244 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 10(2) 1541 ผลิตเบเกอรี่ G-3027 7160 244 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
อมตะนคร บริษัท ไวส์เคานท์ พลาสติกคส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.100(1)-1/2544-ญอน. 700/68 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3845-8480-1 0-3845-8090 ทั่วไป 100(1) 2892 พิมพ์สีบนภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก G-58/1 4800 140/37อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ชั้น17 หมู่ สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 22316201 22316204
บางปู บริษัท อุดมชัย เพ้นท์ จำกัด น.100(1)-1/2545-นนป. 597/1 หมู่ 4 ซอย14บี สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 100(1) 2892 รับจ้างพ่นสีอะไหล่รถจักรยานยนต์รถยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 85D 9100 597/1 หมู่4 ซอย14บี สุขุมวิท แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 0-2710-6397-9 0-2710-6390-1
อมตะนคร บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด น.100(1)-1/2547-นอน. 700/507 หมู่ 2 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 100(1) 2892 ชุบสีโลหะ G-133/3 12096.96 700/507 หมู่2 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038454717-9 38454721
อมตะนคร บริษัท สยาม ซี-บี เคมิคอล จำกัด น.100(5)-2/2557-นอน. 700/936 หมู่ 5 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 42(1) 2892 ผลิตสารเคมีสำหรับชุบเคลือบผิวโลหะและรับบริการชุบหรือเคลือบผิว G-943/BG47 4592 700-936นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่5 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160 - -
บางพลี บริษัท สยาม สตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด น.100(5)-3/2541-นนบ. หมู่ เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-2469988 02-2479944 ทั่วไป 100(5) 2892 ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี(HOTDIPGALVANIZING) E-19/1,E-19/2 11112 360 หมู่17 - - บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-7058755-63 02-3153573
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท เคียวเอ (ไทยแลนด์) จำกัด น.100(5)-3/2555-ญปค. 219/15 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-110587-9 038-110590 ทั่วไป 100(5) 2892 ชุบเคลือบผิวโลหะ(Geomet) G049 17052.8 219/15 หมู่6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-110587-9 038-110590
อมตะนคร บริษัท ไดเซ็น เพลตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด น.100(5)-3/2557-นอน. 700/403 หมู่ 7 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(5) 5260 เกี่ยวกับการชุบทุกชนิดเช่นชิ้นส่วนชุบโลหะด้วยไฟฟ้า(ชุบดีบุก) G-902/BG75 3456 700/924นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่3 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี - -
อมตะนคร บริษัท ที.เค.สยามเพลทติ้ง จำกัด น.100(5)-4/2538-ญอน. 42273 หมู่ 3 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(5) 9000 ชุดเคลือบผิวโลหะและพลาสติก G-123/3 3636 46266 หมู่3 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 024687712-4 24686002
อมตะนคร บริษัท เออร์ลิคอน บัลเซอร์ส โค้ทติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด น.100(5)-4/2555-ญอน. 700/538 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3845-4201-4 0-3845-4205-6 ทั่วไป 100(5) 2892 ชุบเคลือบผิว G-702/12 5924 700/538 หมู่6 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี - -
อมตะนคร บริษัท สยาม ฮิคิฟูเนะ จำกัด น.100(5)-4/2556-ญอน. 700/945 หมู่ 5 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 100(5) 2892 ชุบเคลือบผิวโลหะ G911/BG56 4272 700/945 หมู่5 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160 - -
บางพลี บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด น.100(5)-6/2547-นนบ. 440/1 หมู่ 17 42741 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-3153577-8 02-3153579 ทั่วไป 100(5) 2892 ชุบเคลือบผิวโลหะ E-9/1 3594 429163 หมู่ สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 02-3153577-8 02-3153579
บางพลี บริษัท ยู.ที.ที.เอนจิเนียริ่ง จำกัด น.100(6)-1/2535-นนบ. 138 หมู่ หมู่17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-3151062 02-3151065 ทั่วไป 100(6) 3710 ชุบแข็งเหล็ก,โลหะ(แม่พิมพ์,ชิ้นส่วนประกอบและอะไหล่ต่างๆ) C-5/1 6064 138 หมู่หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง บางพลี กรุงเทพมหานคร 10540 - -
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-1/2538-ญอน. 700/314 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบเหล็กด้วยความร้อน(HeatTreatment) G-113,G-113/1,G-112,G-112/1 27736 700/314 หมู่6 บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุรี 20000 - -
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด น.100(6)-1/2539-ญกว. 188 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบโลหะด้วยความร้อน(HeatTreatment) G-6-07,G-6-09 32287.6 188 หมู่7 - - หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 38575187 38575190
อมตะนคร บริษัท คานัค วายเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-1/2545-นอน. 700/153 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038-458259-60 038-458269 ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบด้วยความร้อน(HeatTreatment) G-263/A 450 700/153 หมู่หมู่1 ต.บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - -
บางปะอิน บริษัท ไทโย เซซากุโช (ไทยแลนด์) จำกัด น.100(6)-1/2547-นบอ. 715 หมู่ 2 อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35268070 35268071 ทั่วไป 100(6) 2892 ชุบแข็งโลหะ(VACUUMHEATTREATMENTANDHIGHPRESSURENITRINGHEATTREATMENT) 2/65,2/66 12800 715 หมู่2 - อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 02-6518107 02-6518107
เหมราชชลบุรี บริษัท แพดแพงค์ เอเชีย จำกัด น.100(6)-1/2548-นบน. หมู่ ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 817316623 26722121 ประกอบการเสรี 100(6) 2892 เกี่ยวกับHEATTREATMENTFORSPECIALSTEELCASTINGS Z-38 3788 889อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ หมู่- - สาธรใต้ ยานนาวา สาธร กรุงเทพมหานคร 10120 - -
ปิ่นทอง บริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด น.100(6)-1/2548-นปท. 789/100 หมู่ 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-348216-9 038-348221 ทั่วไป 100(6) 2892 ผลิตโลหะชุบแข็ง P.2-2 17200 789/100 หมู่1 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-348216-9 038-348221
อมตะนคร บริษัท แอร์วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด น.100(6)-1/2549-ญอน. 700/352 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3846-8130-1 0-3846-8132 ทั่วไป 100(6) 2892 ชุบแข็งโลหะ(HEATTREATMENT) G-122/3 4996 700/352 หมู่6 - - ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-468130-1 038-468132
ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) บริษัท ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำกัด น.100(6)-1/2549-นปฉ. 150/65 หมู่ 9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-347-250 038-347-253 ทั่วไป 100(6) 2892 HeatTreatment(Quenching&Tempering&NitRidingForMold&Die) L-01 5807.2 138 หมู่17 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-315-1062 02-315-1065
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-1/2549-นอน. 700/250 หมู่ 1 บางนา-ตราดกม.57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038-465296 038-465679 ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G-350 14762.56 700/314 หมู่6 บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038214417-20 38214421
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-1/2550-นอบ. 300/3 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 100(6) 5260 อบชุบแข็งผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อน(HEATTREATMENT) P.14 15153.6 300/33 หมู่1 - - ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 38959008 38959097
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด น.100(6)-1/2551-ญหบ. 500/19 หมู่ 3 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 33658800 33658883 ทั่วไป 100(6) 2892 ชุบเคลือบผิวโลหะ(SurfaceTreatment) B09A 61127.2 570 หมู่4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10540 02-3246600 02-3246637
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-1/2551-นอน. 700/250 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 100(6) 5260 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G1317 20805.6 700/314 หมู่6 บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - -
บางปู บริษัท ไทยอินดักชั่นส์เซอร์วิส จำกัด น.100(6)-1/2552-นนป. 967 หมู่ 4 11บี สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-27062-4700 0-2762-4788 ทั่วไป 100(6) 2892 เกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการอบชุบด้วยความร้อนหรือชุบแข็ง G-61/3.A 2624 967 หมู่4 11บี สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-27062-4700 0-2762-4788
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-1/2552-นอน. 700/314 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 5260 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G-155 3480 700/314 หมู่6 - บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-214*417-20 038-214-421
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-1/2553-นอน. 700/314 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G-335 3184 700/314 หมู่6 - บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3821-4417-20 0-3821-4421
อมตะนคร บริษัท ไถ เฉิง เทค (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-1/2554-นอน. 700/249 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 038-465382 038-465381 ทั่วไป 100(6) 2892 ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป G-436 2868 700/249 หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 038-465382 038-465381
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-1/2555-ญอน. 700/314 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G-1300 596 700/314 หมู่6 - บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - -
ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-1/2555-นปฉ. หมู่ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - ทั่วไป 100(6) 5260 อบชุบแข็งผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อน(HeatTreatment) S-24 19839.6 300/33 หมู่1 - - ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-959008 038-959097
อมตะซิตี้ บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด น.100(6)-1/2555-นอต. 7/379 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบ(HeatTreatment)ทุกประเภทเช่นการอบชุบโลหะชิ้นส่วนโลหะ A-294 16708.8 7/379 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท คิตะยามะ ฮีท ทรีทติ้ง จำกัด น.100(6)-1/2556-ญปค. หมู่ สายหนองค้อ-แหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - ทั่วไป 100(6) 3710 อบชุบโลหะด้วยความร้อน(HeatTreatment) G053 12317.2 150 หมู่9 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20100 383470013 38347005
ปิ่นทอง บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด น.100(6)-1/2556-นปท. 789/63 หมู่ 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-348060-3 038-348064 ทั่วไป 64(13) 2892 ชุบแข็งโลหะเจียร์กลึงไสชิ้นงานทุกชนิด P15(7/B) 2640 789/63 หมู่1 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 038348060-3 038-348064
เหมราชชลบุรี บริษัท โตโย เมทัล ทรีทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-1/2558-ญหช. หมู่ ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบโลหะด้วยความร้อน(HeatTreatment) B.8 13988 10/34-35 หมู่2 - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 - -
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4 บริษัท คิมอัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-1/2559-ญปน. หมู่ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 64(12) 2892 อบชุบโลหะด้วยความร้อน(HeatTreatment)และตัดโลหะ D-3 13565.6 888/37 หมู่19 ยิ่งเจริญ บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 23825434 23825435
เวลโกรว์ บริษัท จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด น.100(6)-2/2538-ญวก. 106 หมู่ 5 บางนา-ตราดกิโลเมตร36 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 38570733 38570737 ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบเหล็กกล้าด้วยความร้อน B-29/1 1564 39/9 หมู่ พระราม3 ช่องนนทรี ยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022940066-8 22943322
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-2/2553-นอน. 700/314 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 5260 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G-380 5782.24 700/314 หมู่6 - บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3821-4417-20 0-3821-4421
อมตะนคร บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด น.100(6)-2/2555-ญอน. 700/314 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 5260 อบชุบแข็ง(HEATTREATMENT) G1312 24136 700/314 หมู่6 บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - -
อมตะนคร บริษัท คานัค (ประเทศไทย) จำกัด น.100(6)-3/2555-ญอน. 700/423 หมู่ 7 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 100(6) 2892 อบชุบด้วยความร้อน(HEATTREATMENT) G-131/5 3333.6 700/423 หมู่7 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี - -
มาบตาพุด บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) น.101-1/2540-ญนพ. 5 หมู่ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 038-687005 038-687157 ทั่วไป 106 9000 ให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากกากอุตสาหกรรม80,000ตัน/ปีและการทำเชื้อเพลิงผสม R-26และR-27 100000 447 หมู่ บอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 02-5020900 02-5020999
บางปู บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด น.101-1/2542-นนป. 649/1 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-709-2950-3 02-709-2955 ทั่วไป 101 9000 ระบบบำบัดน้ำเสีย(ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมบางปู) 1.44515960865858e+19 116040.4 649/1 หมู่4 - สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 027092950-3 27092955
บางปู บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) น.101-1/2544-นนป. 792 หมู่ 2 1C/1 สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023230714-19 23230724 ทั่วไป 101 9000 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) 25A,26A/2,31A/2,32A 29200 792 หมู่2 1C/1 สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023230714-19 23230724
บางปู บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด น.101-1/2547-ญนป. 591อาคารสมัชชาวาณิช2ชั้น22 หมู่ สุขุมวิท33 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 106 9000 โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมและขยะอุตสาหกรรม(เฉพาะประเภทNon-hozardouswaste)และรับดำเนินการดูแลจัดการระบบเตาเผาสถานีขนถ่ายวัสดุที่ใช้แล้วและบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ขยะมูลฝอยจากชุมชนและน้ำเสียจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศตลอดจนผลิตไอน้ำล้างภาชนะปนเปื้อ 33 13025.2 591อาคารสมัชชาวาณิช2ชั้น22 หมู่ สุขุมวิท33 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 - -
อมตะนคร บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด น.101-1/2550-นอน. 700/403 หมู่ 7 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 88 9000 .เตาเผากากของเสียเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP)ขนาด1.5MW.และคัดแยกและแปรรูปขยะสำนักงานที่ผ่านการคัดแยกแล้วและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย G-836 8360 15 หมู่ ประเสริฐมนูกิจ เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-2541-5245-7 0-2541-5244
มาบตาพุด บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด น.101-1/2560-ญทร. หมู่ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 - - ธุรกิจอุตสาหกรรม 88(2) 9000 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม(ทั้งชนิดอันตรายและไม่อันตราย)กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน8.00เมกะวัตต์ I-28 24000 1 หมู่ ปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02-5862847 02-5861274
บางพลี บริษัท เยอรมัน ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง จำกัด น.104-1/2537-นนบ. 609 หมู่ 17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 - - ทั่วไป 104 2813 ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนและถังความดัน C18 5728 609 หมู่17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-3120201-14 -
แหลมฉบัง บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด น.104-1/2547-นนฉ. 220-220/1 หมู่ 3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-401207 038-401206 ประกอบการเสรี 67(2) 2922 ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไอน้ำและอุปกรณ์เครื่องจักรงานอุตสาหกรรม 0.0012 11796.72 215/148-49 หมู่ ประชาราษฎร์1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 025852556-8 25876068
อมตะซิตี้ บริษัท ไครเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด น.104-1/2548-ญอต. 7/241 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 38650375 38650377 ทั่วไป 64(14) 2893 ผลิตถังและท่อสำหรับบรรจุของเหลวเย็น(VESSELANDPIPECRYOGENICS),งานเหล็กโครงสร้าง(STEELSTRUCTUREWORK),ประกอบตู้คอนโทรล(ELECTRICALBOX) A-39/1 8025.2 7/241 หมู่6 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 038-650-375-6 038-650-377
อมตะซิตี้ บริษัท ซือ หาว อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด น.104-1/2548-นอต. 7/243 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 104 2813 ผลิตหม้อไอน้ำ(Boiler) A-9/4 6629.6 7/243 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 038650598-600 038650596-7
บางพลี บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) น.104-1/2552-นนบ. 609 หมู่ 17 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 27051400 27056575 ทั่วไป 104 2813 ผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำ,อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนและถังความดัน C-18 5316 335/7 หมู่- - ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 23660400 23660400
อมตะซิตี้ บริษัท แอ็คควาเทค แม็คซ์คอน เอเชีย จำกัด น.104-1/2554-นอต. 7 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 71 2919 ผลิตถังและท่อสำหรับบรรจุของเหลวเย็น(VESSELANDPIPECRYOGENIC),งานโครงสร้างเหล็ก(STEELSTRUCTUREWORK),ประกอบตู้คอนโทรล(ELECTRUCALBOX) A-45 27727.6 7/361นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ฮิซากะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด น.104-1/2557-นอบ. 112 หมู่ 4 ทางหลวงที่331 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 104 2813 ให้บริการติดตั้งซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอะไหล่ส่งผ่านความร้อน(Heatexchanger) R05/4 648 16 หมู่ อ่อนนุช62 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 - -
เหมราชชลบุรี บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด น.105-1/2545-ญหช. 88 หมู่ 8 ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 02-745-6926-7 - ทั่วไป 106 9000 คัดแยกฝังกลบขยะและบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ,ล้างภาชนะปนเปื้อน,ผลิตเชื้อเพลิงผสมและเชื้อเพลงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว,รีไซเคิลหลอดฟลูออเรสเซนต์,รีไซเคิลกระป๋องและขวดสเปรย์ที่ไม่ใช้แล้ว,การบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วและการทำวัตถุดิบทดแทน M.4,M.5,M.6,M.7,M.8,M.9 172581 88 หมู่8 - - บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 02-745-6926-7 -
บ้านหว้า บริษัท มีเทค รีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2547-ญบว. 108 หมู่ 1 สายเอเซีย บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-314-364-5 035-314-366 ประกอบการเสรี 64(11) 9000 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นของเสียอันตราย(ตามภาคผนวกที่2ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2548)บดอัดเศษโลหะเศษพลาสติกและนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบ E5/1-2(โรงงานมาตรฐาน) 4480 108 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-314-365 035-314-366
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2549-ญกว. 254 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 64(12) 9000 คัดแยกและรีไซเคิลเศษโลหะ(โดยไม่มีการฝังกลบ)ตัดบดย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ซื้อขายขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่1(พ.ศ.2541)หมวดที่1ข้อที่1เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย G-1-03 19177.6 254 หมู่7 - - หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 38575557 38575558
อมตะนคร บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด น.105-1/2549-นอน. 700/755 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160 038-18502 - ทั่วไป 105 9000 จัดเก็บรวบรวมคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย G-837 15954.88 700/2 หมู่1 - คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-185002 -
อมตะนคร บริษัท เคไอ-อิโคเทค จำกัด น.105-1/2551-ญอน. 700/231 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 106 9000 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและบดย่อยชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ G-391 15024 700/231นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 038-465045-7 038-465044
สมุทรสาคร บริษัท ทรานส์เทคนิคโพลีเมอร์ จำกัด น.105-1/2551-นนส. 36/67 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 106 9000 ผลิตเกี่ยวกับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกระบวนการ(ของเสียประเภทยาง) 162 3790 121/32 หมู่8 สุขสวัสดิ์74 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 - -
บางปะอิน บริษัท แอ๊คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด น.105-1/2552-ญบอ. 342 หมู่ 2 อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258152-5 35258156 ประกอบการเสรี 105 9000 สร้างอาคารโรงงานสำนักงานให้เช่าหรือขาย 84 10764 342 หมู่2 - - คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258152-5 35258156
บางปู บริษัท ศมลวรรณ รุ่งเรืองกิจ 89 จำกัด น.105-1/2553-นนป. หมู่ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 106 9000 รับซื้อขายแลกเปลี่ยนคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมถังและล้างบรรจุภัณฑ์สารเคมีด้วยตัทำละลายบดย่อยชิ้นส่วนพลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ G-81/6 3528 543 หมู่2 - สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 819072678 -
ลาดกระบัง บริษัท นาโมยะ ชินโป เนชั่น กรุ๊ป จำกัด น.105-1/2553-นนล. 115 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-326-1256 02-326-1257 ประกอบการเสรี 53(5) 9000 ซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออกซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแบ่งบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าแผ่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดรวมถึงแบตเตอรี่และถ่านไฟฉายทุกชนิดเทปอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงในรถยนต์จอภาพจอมอนิเตอร์จอแอลซีดีเครื่องคิดเลขเครื่องคำน E-9/1 2160 115 หมู่4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-8353410-1 02-8353412
บางปะอิน บริษัท ไทยเอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด น.105-1/2553-นบอ. 590 หมู่ 2 -- -- คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258773-4 35258775 ประกอบการเสรี 105 9000 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบดย่อยเศษพลาสติกบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซื้อมาขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึงให้บริการรับฝากสินค้า 70/1 5968 590 หมู่2 -- -- คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258773-4 35258775
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2555-ญปค. 219/18 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 64(12) 9000 คัดแยกและรีไซเคิลโลหะโดยการตัดบดย่อยเศษโลหะให้เป็นชิ้นเล็กๆ,ซื้อมาขายไปและขนส่งเศษโลหะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายทุกประเภท G020 37140 254นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ หมู่7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 033-006044 033-006047
สมุทรสาคร บริษัท โกบบอล เวนเจอร์ โซลูชั่น จำกัด น.105-1/2555-นนส. หมู่ พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 105 9000 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย 129 11420 333/18 หมู่ สุขุมวิท55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 - -
อมตะนคร บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2556-นอน. 700/99 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 105 9000 คัดแยกโลหะที่ใช้แล้วและไม่เป็นของเสียอันตราย G-291 7912 700/99 หมู่1 - - บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - -
ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) บริษัท ยาโนะ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.105-1/2557-ญปฉ. หมู่ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - ทั่วไป 105 9000 ซื้อมาขายไปคัดแยกเศษโลหะทุกชนิดที่ไม่เป็นของเสียอันตราย L-28/A 495 38อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ชั้น7ห้อง7บี หมู่ คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-2682003 02-2682091
เหมราชชลบุรี บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด น.105-1/2560-ญหช. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 105 9000 หลุมฝังกลบของเสียไม่อันตราย M.12 163180 88 หมู่8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-346346-7 038-346368
มาบตาพุด บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) น.105-2/2545-ญนพ. หมู่ มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 - - ทั่วไป 105 9000 ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมเนื้อที่ทั้งสิ้น71,350ตารางเมตร(เฉพาะในส่วนหลุมมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมCELL1Aและ1Bเนื้อที่รวม16,000ตารางเมตรหมายเหตุที่ดินแปลงS-8ถึงS-10ได้ทำการปิดหลุมฝังกลบแล้ว S-8ถึงS-10 47128 161/1อาคารเอสจีทาวเวอร์ หมู่ มหาดเล็กหลวง3 ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - -
ภาคใต้จังหวัดสงขลา บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด น.105-2/2549-ญนต. หมู่ ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 074-206048-9 07-4206050 ทั่วไป 106 9000 โรงพักขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม(Hazardousandnon-hazardouswaste)การคัดแยกขยะไม่อันตรายล้างถังปนเปื้อนน้ำมันและสารเคมีแยกสารปรอทจากกากของเสียกลับมาใช้ใหม่การขจัดสารปรอทที่ปนเปื้อนในเครื่องจักรอุปกรณ์และภาชนะบรรจุทำเชื้อเพลิงผสมเชื้อเพลิงทดแทนวัตถุดิบทด G1-10/1 17108.8 589/142 หมู่- - บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 027456926-7 27456928
ปิ่นทอง บริษัท ไทยคุโรทานิ จำกัด น.105-2/2557-ญปท. 789/195 หมู่ 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 106 9000 1.คัดแยกเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตการบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าได้แก่โลหะโลหะผสมอัดเศษโลหะทั่วไป2.คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเช่นเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษยางเศษไม้เศษแก้วเศษกระจกเศษผ้าและสายไฟใช้แล้ว3.บดย่อยแผงวงจรอิเล็กทร G049(UNITA) 2388 75/30ชั้น19อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์2 หมู่ สุขุมวิท19 สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-2604786 02-2604989
บ้านหว้า บริษัท โอกิทานิ (ไทยแลนด์) จำกัด น.105-3/2545-ญบว. 143 หมู่ 1 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35314088 35314079 ทั่วไป 91(1) 9000 คัดแยกเศษวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าได้แก่โลหะทั่วไปโลหะผสมชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าผงซักฟอกและคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายได้แก่พลาสติกกระดาษผ้าแก้วกระจกกระเบื้องเซรามิค F-6/3 5696 143 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - -
บ้านหว้า บริษัท พลาสเทค เมทาลอน (ประเทศไทย) จำกัด น.105-3/2549-ญบว. หมู่ สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - - ทั่วไป 72 9000 คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายซ่อมแซมดัดแปลงปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ F-7/6-2 3512 36/5 หมู่1 - - หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี - -
บ้านหว้า บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด น.106-1/2545-ญบว. 148 หมู่ 1 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35729005 35729007 ทั่วไป 106 9000 สะสมคัดแยกรีไซเคิลแบ่งบรรจุ(RE-PACKING)เศษวัสดุของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฟิล์มเอ็กซเรย์เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,เศษชิ้นส่วนจากอุตสาหกรรมเครื่องประดับ,จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์,จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์,เศษชิ F-6 37704 148 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-729005-6 035-729007
เหมราชชลบุรี บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด น.106-1/2546-ญหช. 41/1 หมู่ 8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 38346341 38345008 ประกอบการเสรี 69 3710 รีไซเคิล(RECYCLE)เครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์(COPIER,PRINTER,FACSIMILE)และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว Z.38 25104 41/1 หมู่8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 38346341 38345008
บางปู บริษัท เวสต์ รีโคเวอรี่ เมเนจเม้นท์ จำกัด น.106-1/2546-นนป. 561 หมู่ 4 10B สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-7093066 02-7094921 ทั่วไป 106 3720 ผลิตตัวทำละลายจากเคมีภัณฑ์ใช้แล้วและนำกลับมาใช้ใหม่ของสารตัวทำละลายที่ใช้แล้วน้ำมันใช้แล้วและน้ำผสมน้ำมัน 46D53D 14812 561 หมู่4 10นิคมอุตสาหกรรมบางปู สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-7093066 02-7094921
เหมราชชลบุรี บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด น.106-1/2547-ญหช. 40 หมู่ 8 ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038345761-4 38345245 ทั่วไป 106 3710 นำตะกรันที่เกิดจากการหล่อหลอมเหล็กมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยวิธีบดร่อนแยกเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่(SlagAggregates,ProcessedScrapSteel,ScreenMillScale,FerrousPucksและBricks) D.13/2,D.14,D.14/1 75288 177/1อาคารบางกอกสหประกันภัยชั้น12ยูนิต5 หมู่ ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022674310-3 22674314
อมตะนคร บริษัท ไทย มะรุมะ โทไค จำกัด น.106-1/2547-นอน. 700/130 หมู่ 6 พานิชชีวะ8 บางนา-ตราดกม.57 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3821-3390 0-3821-3148 ทั่วไป 106 3710 ทรายเคลือบเรซิ่นรีไซเคิล(Recycle)ทรายหล่อแบบ G-14/2/1 1535.92 700/130 หมู่6 พานิชชีวะ8 บางนา-ตราดกม.57 ต.หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 38213390 38213148
สมุทรสาคร บริษัท ไทย ซี ซิง จำกัด น.106-1/2550-นนส. 171 หมู่ 6 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490756 34490757 ทั่วไป 106 3710 รีไซเคิลตัวทำลายและเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว 21 9416 171 หมู่6 - - ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000 034-815429 034-423603
อมตะนคร บริษัท ไพร์ด-เคม อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด น.106-1/2550-นอน. หมู่ บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 106 3720 นำสารละลายคอปเปอร์คลอไลด์(CopperChloride)ผ่านการใช้งานแล้วจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกระบวนการปรับสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และล้างทำความสะอาดตะกอนคอบเปอร์ออกไซด์ G-122/1 4800 700/356 หมู่6 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี กรุงเทพมหานคร 038-465385-6 038-465387
เหมราชชลบุรี บริษัท ซิงค์ อ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด น.106-1/2551-ญหช. หมู่ ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 106 3710 ผลิตZinxOxide(HZO),HOTBriquettedIron(HBI)จากการRecycleElectricArcFurnaceDust(EAFD) E1-E3และE6-E12 97096 87 หมู่- - วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - -
บางปู บริษัท บี.จี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด น.106-1/2551-นนป. 267 หมู่ 4 4ซี สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2634-1323 0-2709-3683 ทั่วไป 106 9000 ผลิตPOLYMERFILLERจากเศษยางที่ไม่ใช่ยางรถยนต์ 52/1.2 3120.96 267 หมู่4 4ซี สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2634-1323 0-2709-3683
ลาดกระบัง บริษัท โลหะ สยาม จำกัด น.106-1/2551-นนล. 66 หมู่ =-ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02739-6388 02-7396388 ประกอบการเสรี 106 9000 1.บดย่อยเศษและตะกรันโลหะบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบดอัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมัน2.คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย E-11/1 1364 66 หมู่- ฉลองกรุง31 - ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 27396388 27396388
แหลมฉบัง บริษัท พีเอ็มอาร์ สยาม จำกัด น.106-1/2552-นนฉ. 49/15 หมู่ 5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-401432 038-401431 ประกอบการเสรี 64(11) 3710 โรงงานให้บริการแปรรูปฟิล์มเอกซ์เรย์และน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วสกัดโลหะมีค่าแร่เงินจากฟิลม์เอกซ์เรย์รีไซเคิลพลาสติกจากฟิล์มเอกซ์เรย์และรับบดอัดเศษโลหะใช้แล้วและให้บริการเช่าเช่าพื้นที่โกดังเพื่อเก็บสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและเอกสารทุกชนิด โรงงานมาตรฐาน17/5 3000 49/15 หมู่5 - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 38401432 38401431
บางปู บริษัท ทีเอ็มซี เมททัล (ไทยแลนด์) จำกัด น.106-1/2552-นนป. 730 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-710-6580 02-710-6582 ประกอบการเสรี 106 9000 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว E-89.A 576 730 หมู่4 - - แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-710-6580 02-710-6581
ราชบุรี บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด น.106-1/2552-นรบ. 155/42 หมู่ 4 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 32375891 32375892 ทั่วไป 106 3710 รีไซเคิลน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วน้ำมันเตาปนเปื้อนและยางหรือพลาสติกใช้แล้ว อป.42 8258.799999999999 39/185 หมู่2 - - บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490163 34490588
ลาดกระบัง บริษัท เอดิสัน เอ็กซ์พอร์ทเทชั่น จำกัด น.106-1/2553-นนล. 66 หมู่ ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 106 9000 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายและบดย่อยเศษและตะกรันโลหะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัดเศษโลหะปนเปื้อนน้ำมันนำกากตะกอนจากการ E-11/1A 1000 66 หมู่ ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
อมตะนคร บริษัท อินโด-ไทย รี-รีไฟน์เนอรี่ จำกัด น.106-1/2554-ญอน. 700/33 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 106 3720 นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วน้ำมันไฮโดรลิกที่ใช้แล้วน้ำมันหล่อเย็นชนิดOilBaseที่ใช้แล้วและน้ำม้นหม้อแปลงไฟฟ้าที่ไม่สารPCB(polychlorinatedbiphenyl)ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ G1107 2449.2 700/33 หมู่6 - - หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี - -
บางปู บริษัท เบกีแมนน์ เมอร์คิวรี เทคโนโลยี แปซิฟิค (บีเอ็มทีพี) จำกัด น.106-1/2554-นนป. 649 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2709-3450-3 0-2323-0730-1 ทั่วไป 106 3710 รีไซเคิลปรอทจากของเสียที่มีปรอทผสมอยู่โดยวิธีการกลั่นสูญญากาศ G-61/3 8603.6 428/263 หมู่- - กาญจนาภิเษก ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 27399320 27399320
ลาดกระบัง บริษัท ไฟนอล เวสท์ แอนด์ รีไซเคิล จำกัด น.106-1/2554-นนล. 66 หมู่ ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 918084434 27396389 ประกอบการเสรี 106 3720 1.การประกอบกิจการรีไซเคิลน้ำมันน้ำมันหล่อเย็นน้ำยาหล่อเย็น2.การสกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาชุบโลหะ3.การนำกากตะกอนปูนขาวผลิตน้ำปูนใส4.สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนที่มีโลหะมีค่าจากโรงงานชุบโลหะโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์5.คืนสภาพกรด-ด่างที่เสื่อมสภาพ6.นำกากต E-11/1B 600 66 หมู่- ฉลองกรุง31 - ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 27396388 27396389
เหมราชชลบุรี บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด น.106-1/2555-ญหช. 41/24 หมู่ 8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-345327-9 038-345009 ประกอบการเสรี 106 9000 สะสมคัดแยกรีไซเคิลบดย่อยเศษวัสดุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เศษชิ้นส่วนอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าจำหน่ายแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และนำเข้าจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องPreciousMetalRecoverySystem Z.59/6 1440 148 หมู่1 - บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - -
ภาคใต้จังหวัดสงขลา บริษัท นาโน รีไซค์เคิ้ล จำกัด น.106-1/2555-นนต. 39 หมู่ 4 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 899795058 - ทั่วไป 106 9000 บดย่อยเศษปะเก็นเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นคลัช,ผ้าเบรคและปะเก็นแผ่นและดำเนินการคัดแยก(เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย)ประกอบไปด้วยวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วจำพวกกระดาษพลาสติกโลหะและเศษไม้ G1-17 6440 49/2 หมู่4 - - ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 089-9795063 -
เหมราชชลบุรี บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด น.106-1/2556-ญหช. 42/4 หมู่ 8 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 02-7977000 02-6631846 ทั่วไป 106 9000 1.ทำเชื้อเพลิงผสมจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของแข็งและของเหลว2.คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเช่นเศษกระดาษเศษพลาสติกเศษโลหะเศษยางเศษแก้วบรรจุภัณฑ์3.พักรวบรวมวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเช่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ(Pro M.2 10612 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ชั้น7-12 หมู่ รัชดาภิเษก คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-7977000 02-6631846
อมตะซิตี้ บริษัท อีพีเอฟ แคร์ จำกัด น.106-1/2556-นอต. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 106 3710 สกัดตัวทำละลายจากตัวทำละลายผสมน้ำสกัดน้ำมันจากน้ำมันผสมน้ำด้วยวิธีทางเคมีและเชื้อเพลิงทดแทน A-206/C 4532 92/50 หมู่6 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120 38991198 38991195
บ้านหว้า บริษัท หมิง เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด น.106-1/2557-ญบว. 131 หมู่ 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35351888 35351881 ประกอบการเสรี 106 9710 คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสกัดโลหะมีค่าจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ำยาชุบโลหะแผ่นกรองที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่ากากตะกอนที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่าจากอุตสาหกรรมชุบโลหะและอิเล็กทรอนิกส์หลอมหล่อโลหะจากการสกัดโลหะมีค่า E-5/C(โรงงานมาตรฐาน) 4620 131 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - -
อมตะซิตี้ บริษัท มังกร อะลูมิเนียม จำกัด น.106-1/2557-นอต. 7/495 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 38026610 38026611 ทั่วไป 60 3710 หลอมหล่อลูมิเนียม A-467 16144 42872 หมู่3 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 34298483 34298484
เหมราชชลบุรี บริษัท เอส.โอ.แท้งค์ คลีนนิ่ง เทอร์มินอล จำกัด น.106-1/2558-ญหช. หมู่ ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 106 3710 ล้างถังที่ผ่านการใช้บรรจุน้ำมันและสารเคมี(ISOTANK)ด้วยน้ำร้อนซ่อมแซมและตรวจสอบเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แก่ถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิกถังบรรจุน้ำมันหล่อเย็น D.12/2AถึงD.12/2D 12644 198/192 หมู่12 - - บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 02-7385017 02-7385017
เหมราชชลบุรี บริษัท เอฟเอสทีเอส จำกัด น.106-1/2559-ญหช. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป - - ทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตู้แทงค์บรรจุของเหลวหรือสารเคมี A5/1-1 9600 3656/40อาคารกรีนทาวเวอร์ชั้นที่12 หมู่ พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 02-3673630-4 02-3673586
ลาดกระบัง บริษัท ไวโรกรีน (ไทยแลนด์) จำกัด น.106-1/2559-นนล. 239 หมู่ ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 904100066 - ประกอบการเสรี 106 3720 ซ่อมแซมดัดแปลงปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เก่าใช้แล้วรีไซเคิลจอมอนิเตอร์แบบแอลซีดีบดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์และถอดประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เครื่องโทรทัศน์เครื่องโทรศัพท์เครื่องเราต์เตอร์คอมพิวเตอร์ชิ้นส่ว E-3010/1A 9680 888/8 หมู่21 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 904100066 -
บางปู บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด น.106-2/2546-นนป. 832 หมู่ 4 13 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2709-3288 0-709-3387 ทั่วไป 106 3710 รับบริการล้างเมมเบรนล้างเรซิน G-33/3 463 70 หมู่5 - กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 23124171 27501280
แก่งคอย บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด น.106-2/2551-ญนก. 157 หมู่ 1 บ้านธาตุ แก่งคอย สระบุรี 18110 - 036-247488 ทั่วไป 106 3720 นำถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาฟื้นฟูสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่(RegenerationofActivatedCarbon) G-7 6760 1160/4 หมู่- - สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 23919849 27122400
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด น.106-2/2559-ญปค. หมู่ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - ทั่วไป 42(2) 9000 1.รวบรวมสะสมคัดแยกจำหน่ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย2.รวบรวมสะสมจำหน่ายเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตราย3.บดย่อยรีไซเคิลเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เศษโลหะและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว4.นำเข้าแบ่งบรรจุและจำหน่ายเคมีภัณฑ์สำห G025/2 8116.8 148 หมู่1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-729001-6 035-729007-8
เหมราชชลบุรี บริษัท สยาม เมทอล รีไซเคิล จำกัด น.106-4/2557-ญหช. หมู่ ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ประกอบการเสรี 106 3710 ผลิตZincOxide,LeadOxideและIronSilicateจากฝุ่นเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลาสมา Z.47 34620 462/59 หมู่- - นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-2853960 02-2853965
บ้านหว้า บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด น.107-1/2551-นบว. หมู่ สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - - ทั่วไป 107 2429 ผลิตแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีทั้งแผ่นเปล่าและแผ่นที่ได้รับการบันทึกข้อมูลจากแผ่นต้นฉบับ G8/21/A 437.4 324 หมู่4 - สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 - -
อมตะนคร บริษัท เดลต้าดิสค์ จำกัด น.107-1/2552-นอน. หมู่ บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 107 - ผลิตแผ่นCD-R(CDRECORDABLE) G-252/1/A 800 132 หมู่1 - - บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 0-3845-8848 -
อมตะนคร บริษัท ไมครอน สตอเรจ มีเดีย จำกัด น.107-1/2553-ญอน. 700/169นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 107 2429 ผลิตแผ่นDVD-R(DVDRECORDABLE) G-252/1-1 6104 700/169นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - -
อมตะนคร บริษัท เดลต้าดิสค์ จำกัด น.107-2/2553-ญอน. หมู่ บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 107 2230 แผ่นCD-R(CDRECORDABLE)พร้อมบันทึกข้อมูล G-252/1-A 800 700/169นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี - -
แหลมฉบัง บริษัท ศรีไทย อะโกร จำกัด น.11(1)-1/2557-ญนฉ. 213/12 หมู่ 3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี - - ประกอบการเสรี 13(2) 1549 ผลิตน้ำหวานเข้มข้น,ผสมเครื่องปรุงน้ำตาลไอซิ่ง 5E-4/6 1072 171 หมู่- อ่อนนุช46 สุขุมวิท77 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-6764031-5 02-6764039
บางปู บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด น.11(1)-1/2558-นนป. 681/2 หมู่ 4 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ประกอบการเสรี 11(1) - ผลิตน้ำเชื่อมปรุงแต่งกลิ่นรสน้ำตาลปรุงแต่งกลิ่นและสีผลิตซอสน้ำจิ้มไอซิ่งซูการ์(LceingSugar)น้ำตาลแคลอรี่เกรวี่พริมิกซ์พาวเดอร์แบ่งบรรจุน้ำตาลเกลือครีมเทียมอาหารกึ่งสำเร็จรูปพริกป่นเครื่องเทศเครื่องปรุงรสที่ได้จากการย่อยของโปรตีนถั่วเหลืองโดยไม่มีการผ E-23 3200 171 หมู่ อ่อนนุช46 อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 08-1831-8681 -
อมตะซิตี้ บริษัท นิวเทรนด์ ฟู๊ด อินเกรเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด น.11(4)-1/2556-นอต. 7/419 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 11(4) 1542 ผลิตจำหน่ายไกลซีน(Glycine)หรือส่วนประกอบเกี่ยวข้องสารปรุงแต่งอาหาร A-315 19457.2 67 หมู่ ปากน้ำกระโจมทอง39 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 24390915 24390921
แหลมฉบัง บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด น.11(5)-1/2558-ญนฉ. หมู่ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ประกอบการเสรี 11(5) 1542 ผลิตน้ำตาลไอซิ่งและน้ำตาลปรุงกลิ่นสี 5E-3/3 1824 171 หมู่ อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-6764031-5 02-6764039
เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด น.11(6)-1/2546-ญหอ. 2 หมู่ ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21150 - - ทั่วไป 11(6) 1532 ผลิตสารให้ความหวานได้แก่สารให้ความหวานมอลติทอลชนิดผง(CrystallizedMaltitol)กำลังการผลิต15,000ตัน/ปีน้ำเชื่อมมอลติทอล(MaltitolSyrup)กำลังการผลิต24,000ตัน/ปีและน้ำเชื่อมจากแป้งที่ผ่านกระบวนการไฮโดรจิเนชั่น(HydrogenatedMaltoseSyrup) H-01,H-02,H-03 169278.8 2 หมู่- - ผังเมืองเฉพาะ3-4 ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง 21150 - -
บางปู บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด น.11(6)-1/2559-นนป. 349 หมู่ 4 7C8C สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0-2324-0412-3 0-2324-0411 ทั่วไป 11(6) - ผลิตHigh-puritylow-calorieSweetener 26D,27D/1 20204 33/129 หมู่- - ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 0-2237-0823 0-2237-2305
อมตะซิตี้ บริษัท อัลเมนดรา (ประเทศไทย) จำกัด น.11(7)-1/2553-นอต. 7/313 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 11(7) 1542 ผลิตส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ F-47 31996.4 7/313 หมู่6 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
บางปะอิน บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด น.12(10)-1/2539-ญบอ. 365 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อุดมสรยุทธ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 352214223 35258325 ทั่วไป 20(2) 1543 ผลิตขนมและลูกกวาด 39,40,41,46,47,48 41960 365 หมู่2 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - -
ลาดกระบัง บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด น.12(10)-1/2548-ญนล. 102/1 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 23263000 - ทั่วไป 12(10) 1543 ผลิตCANDY,GUMANDCOMPRESSEDMINTS F-2/1 52212 102/1 หมู่4 - ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 23263000 -
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท เจลลี เบลลี แคนดี้ คอมปานี (ไทยแลนด์) จำกัด น.12(10)-1/2549-ญอบ. 64/206 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-926410 038-926499 ทั่วไป 12(10) 1543 ผลิตขนมหวานJellyBean K-07,K-08 27086.8 64/206 หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-926410 038-926499
ลาดกระบัง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด น.12(11)-1/2535-ญนล. 38 หมู่ คลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-1705257 02-3260685 ทั่วไป 12(11) 1520 ผลิตไอศครีม A1,B1/1 27701.76 18ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าอาคาร1 หมู่ รัชดาภิเษก จตุจัก จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 - -
อมตะนคร บริษัท อังเคิล เรย์ จำกัด น.12(11)-1/2537-นอน. หมู่ บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 12(11) 1541 ผลิตไอศกรีมและขนมปัง G-83 8012 236,236/1 หมู่- - พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 022553534,2613291-310 -
บางชัน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด น.12(11)-2/2537-ญนช. 40 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 26484600 25173038 ทั่วไป 12(11) 1520 ผลิตไอศกรีม 59,59/1,60 6728 999/9 หมู่ พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - -
เหมราชชลบุรี บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด น.12(2)-1/2538-ญหช. 340 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 38345711 38345714 ทั่วไป 12(2) 1549 ผลิตกาแฟคั่วชนิดเม็ดหรือบดและผลิตชา B.5 13260 252/110-111,107,114อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร2ชั้น21 หมู่ รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 - -
ลาดกระบัง บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1997 จำกัด น.12(2)-1/2545-ญนล. 44 หมู่ 15 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 23260800 23260868 ทั่วไป 12(2) 1549 ผลิตกาแฟสำเร็จรูปกาแฟคั่วและบดกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกาแฟทุกชนิด B-9,B-11 33316 44 หมู่15 กิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 23260800 23260868
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด น.12(2)-1/2546-ญกว. 228-228/1 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 022823946,038575603-6 2.28288020385756e+16 ประกอบการเสรี 9(4) 1549 ผลิตกาแฟสำเร็จรูปกาแฟสำเร็จชนิดผงและธัญญาหารปรุงสำเร็จชนิดผงซื้อมาขายไปสินค้ากาแฟกระป๋องปรุงสำเร็จรูป,กาแฟสำเร็จรูป,กาแฟคั่วบด,ธัญญาหารปรุงสำเร็จชนิดผง,บิสกิต,ขนมปังกรอบ,ขนมขบเคี้ยว,มันฝรั่งทอด,อาหารกระป๋อง,บะหมี่สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆจำหน่า E-2-02,E-2-03,E-2-04 47316.4 228-228/1 หมู่7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 038-575603 038-575606
หนองแค บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.12(2)-1/2550-ญนค. 49 หมู่ 14 พหลโยธิน โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140 036-376200 036-376250 ทั่วไป 12(2) 154 ผลิตเครื่องดื่มตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสมเช่นกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มกาแฟสำเร็จรูปกาแฟสกัดกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง L-38 88518 487/1 หมู่ ศรีอยุธยา ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-2451614 02-2463887
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท กรีนวันฟู๊ด แอนด์ ไบโอ-เทค จำกัด น.12(2)-1/2551-ญอบ. หมู่ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-654502 038-954500 ทั่วไป 12(5) 1549 ผลิตเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป P-04 5596 300/40 หมู่1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-954502 038-954500
สินสาคร บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด น.12(2)-1/2555-นสค. หมู่ เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 12(2) 1549 ผลิตกาแฟคั่ว C33 6640 726-728 หมู่- รัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02-8760291 02-8760350
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท เอส เอ็ม ซี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.12(3)-1/2556-ญปค. หมู่ สายหนองค้อ-แหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 - - ทั่วไป 5(3) 1549 1.ผลิตและผสมผงโกโก้,เครื่องดื่มชนิดผง,หางนมผง,และสารให้ความหวาน2.ซื้อมาขายไปน้ำตาลทรายและองค์ประกอบที่ผสมในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ,ผลิตภ้ณฑ์ที่เกี่ยวก้บอาหารทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ G036 29120.8 49/34 หมู่5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี - -
เหมราชชลบุรี บริษัท เจเจ-มันทันส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.12(4)-1/2557-ญหช. 23/110-117 หมู่ สุขุมวิท63(เอกมัย) ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 02-787-8898 02-714-0886 ประกอบการเสรี 19(1) 1553 ผลิตเครื่องดื่มผงมอลต์ Z.57 18632 23/110-117 หมู่- สุขุมวิท63(เอกมัย) สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-787-8898 02-714-0886
เวลโกรว์ บริษัท พูราโต๊ส ( ประเทศไทย ) จำกัด น.12(4)-1/2557-นวก. 78 หมู่ 1 บางนา-ตราด หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038570386-8 38570390 ทั่วไป 12(4) 1543 ผลิตและจำหน่ายอาหารขนมขนมที่ทำจากช็อคโกแลตและช็อคโกแลต A-1/3 6432 78/3 หมู่1 - บางนา-ตราด หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038-570386-8 038-570390
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัด น.12(4)-1/2558-นอบ. 300/121 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-950752-4 038-950755 ทั่วไป 12(4) 1543 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต R05/1 8336 300/121 หมู่1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
เวลโกรว์ บริษัท แกลโลไทย จำกัด น.12(4)-1/2559-นวก. หมู่ บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 - - ทั่วไป 12(4) 1543 ผลิตช็อกโกแลต(Chocolate)ขนมหวานที่ทำจากช็อกโกแลตและคุกกี้ C-34 8836 16 หมู่ ประเสริฐสิษฐ์ สุขุมวิท49-14 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-3816691 02-3816690
แหลมฉบัง บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด น.12(5)-1/2546-ญนฉ. 383 หมู่ สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ประกอบการเสรี 12(5) 1549 ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงรสผลไม้หรือเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปรุงสำเร็จชนิดผง 13E-20/2,13/E-22/1 3848.4 383 หมู่ ลาดหญ้า สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0-28614805-10 0-24377937
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท กรีนวันฟู๊ด แอนด์ ไบโอ-เทค จำกัด น.12(5)-1/2550-นอบ. 300/40 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-954502 038-954500 ทั่วไป 12(5) 1549 ผลิตเครื่องดื่มผงสำเร็จรูป P-03/1(พื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน) 1200 300/40 หมู่1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-954502 038-954500
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท แม็กซ์เวลฟู๊ดส์(เอเชีย) จำกัด น.12(7)-1/2550-นอบ. 107/5นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 38955224 38955720 ทั่วไป 91(1) 7495 ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากผลไม้และเมล็ดผลไม้แบ่งบรรจุและซื้อมาขายไปอาหารสำเร็จรูปจากผลไม้และเมล็ดผลไม้ S-01/13(MicroFactory) 900 107/5นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง) หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง - -
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด น.13(1)-1/2536-ญกว. 181,181/2 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 038-500101 038-575026 ทั่วไป 13(8) 1549 ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป(ซุปคนอร์ชนิดต่างๆ,เยลลี่,ผงฟู),ผลิตข้าวอบแห้ง,ผลิตน้ำซอส,ซอสหอยนางรม,ซอสผัด,ซอสพริก,ซอสมะเขือเทศ,น้ำยำ,SeasoningSauce,CocktailSauce,BarbecueSauceSeasoningและเครื่องแกง G-2-13,G-2-15 40002.8 18ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่าอาคาร1 หมู่ รัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2554-2000 0-2512-2621
อมตะนคร บริษัท สเปเชี่ยลตี้ ไบโอเทค จำกัด น.13(1)-1/2547-นอน. 700/137 หมู่ 5 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3846-8700-9 0-3846-8709 ทั่วไป 47(3) 2424 ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์จากยีสต์พืชและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางยาอาหารเครื่องดื่มอาหารที่มรวัตถุประสงค์พิเศษและอาหารสัตว์ G-302,G-302/1 13588 700/137 หมู่5 - - คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-468700-9 038-468709
เหมราชชลบุรี บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด น.13(2)-1/2541-ญหช. 41 หมู่ 8 ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 38346224 38346225 ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตเครื่องปรุงกลิ่นรสของอาหาร(กลิ่นนมแมว) F.11,F.12A 6801.2 71 หมู่ หลังวัดหัวลำโพง สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 16126493 38346225
แหลมฉบัง บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) น.13(2)-1/2543-ญนฉ. 49/42 หมู่ 5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-493752-3 038-493750 ประกอบการเสรี 92 7495 ผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูป,อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภคอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท,อาหารและเครื่องดื่มแช่แข็งอาทิเครื่องดื่มผลไม้และน้ำผักน้ำมะพร้าวทุเรียนแช่แข็งฯลฯ,ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารอาทิซอสพริกซอสปรุง 1e-07 11047.72 49/42 หมู่5 - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-401492 038-493752-3
ลาดกระบัง นายเสนี ลาภากุลชัย น.13(2)-1/2545 66-70 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตซอสหอยนางรม G-3077 3504 66-70 หมู่ ทรงสวัสดิ์ สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 - -
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2546-ญอบ. 64/149 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 13(8) 1549 ผลิตเครื่องปรุงแต่งอาหารและผลิตซอส M.22 10389.52 64/149 หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
ลาดกระบัง บริษัท วี.แมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2548-นนล. 284 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-3260100 02-3260155 ทั่วไป 48(9) 2429 ซื้อมาขายไปหัวน้ำหอมวัตถุปรุงแต่งรสอาหารวัตถุเจือปนอาหารวัตถุแต่งกลิ่นรสสีผสมอาหารเครื่องเทศต่างๆพืชผักแป้งผลิตภัณฑ์จากพืชผลิตภัณฑ์จากสัตว์เครื่องปรุงรสซอสเครื่องดื่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปหมากฝรั่งและลูกอมน้ำมันปาล์มผลิตภัณฑ์กระเทียมและผลิตวัตถุแต่งกลิ่น G-3066 5976 284 หมู่4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-3260100 02-3260155
ปิ่นทอง บริษัท วิตวู๊ด ฟู้ด โปรดักส์ (เอเชีย) จำกัด น.13(2)-1/2549-ญปท. 11963 หมู่ 7 สายหนองค้อ-แหลมฉบัง หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตแป้งชุบทอด P-13 4991.6 32/10 หมู่7 - - คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 25193080 25193035
บ้านหว้า บริษัท พอร์ตแลนด์ เฟลเวอร์ แอนด์ แอร์โรเมติค จำกัด น.13(2)-1/2550-ญบว. 11 หมู่ 5 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตเครื่องประกอบอาหาร(วัตถุแต่งกลิ่น)ศูนย์ฝึกอบรม(TRAININGCENTER)และสำนักงาน G-4/1 4380 11 หมู่ สรณคมน์20 สรณคมน์ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 - -
บางชัน บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด น.13(2)-1/2551-นนช. 40/9 หมู่ เสรีไทย85 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 02-5177055 02-5177057 ทั่วไป 13(7) 1549 ผลิตสารปรุงแต่งอาหารและปรุงแต่งกลิ่นอาหาร 42756 2020 232 หมู่6 วิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 02-9550520 25177057
อมตะนคร บริษัท ฟูโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2552-นอน. หมู่ บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตสิ่งปรุงแต่งรสอาหารหรือถนอมอาหารชนิดนำและชนิดผง G-302/A(อาคารโรงงานชั้น1และ2บางส่วน),G-302/B(อ 640 700/137 หมู่5 - - คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-468-705 038-468-709
ลาดกระบัง บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2554-นนล. 40 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 48(9) 2429 ซื้อมาขายไปผลิตหัวน้ำหอม(FRAGRANCES)และINDUSTRAILFRAGRANCECOMPOUNDวัตถุปรุงแต่งอาหารวัตถุเจือปนอาหารวัตถุแต่งกลิ่นรสสีผสมอาหารเครื่องเทศต่างๆพืชผักแห้งผลิตภัณฑ์จากพืชผลิตภัณฑ์จากสัตว์เครื่องปรุงรสซอสเครื่องดื่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปหมากฝรั่งและลูกอมน้ำมั E-3047,E-3048 6400 284 หมู่4 - ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
อมตะซิตี้ บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด น.13(2)-1/2554-นอต. 7 หมู่ 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารน้ำซีอิ๊วน้ำซอสหมักผงปรุงรสชาผง A-136 12616 7/337 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2555-ญหบ. 112 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตสารปรุงแต่ง(FoodIngredient)สำหรับผลิตภัณฑ์นมและอาหาร(ManufacturingMicroCrystallineCellulose(MCC),AssociatedMCCBlends) FZ05 66288.39999999999 209 หมู่- สุขุมวิท21(อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 - -
อมตะซิตี้ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) น.13(2)-1/2555-นอต. 7/474 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 038-017290-3 038-017294 ทั่วไป 8(1) 1549 ผลิตซอสพริกน้ำจิ้มไก่น้ำมะพร้าวน้ำผลไม้ผลิตหรือถนอมอาหารสิ่งปรุงแต่งอาหารจากพืชผักผลไม้การบรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค F-48,F-100,F-101 20015.2 49/42 หมู่5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038493751/2 38493750
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2557-ญอบ. 64/74 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 816648996 - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตซอสถั่วเหลืองเครื่องปรุงรส I-56/1 15577.2 300/144 หมู่1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
บ้านหว้า บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด น.13(2)-1/2557-นบว. หมู่ สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 085-3301-253 - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตสีผสมอาหาร G-4/2 6800 3397 หมู่ ลาดพร้าว101(วัดบึงทองหลาง) ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 085-3301-253 -
บ้านหว้า บริษัท ไทยเฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด น.13(2)-1/2558-นบว. 136 หมู่ 5 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - - ทั่วไป 8(1) - ผลิตวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส,ซอสในภาชนะบรรจุปิดสนิท,เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท,ซื้อมาขายไปซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว G-4/2-1 1350.8 3388/11 หมู่ชั้นที่4 พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 021835811-7 21835818
อมตะนคร บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-1/2559-นอน. หมู่ 9 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป - - ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารทุกชนิดทุกประเภท G1004 22764 64/149 หมู่4 - - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง - -
บางปู บริษัท ศรีไทย ฟู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด น.13(2)-2/2545-นนป. หมู่ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 91(1) 7495 ผลิตซอสน้ำจิ้มและแบ่งบรรจุน้ำตาลเกลือครีมเทียมชากาแฟน้ำปลาอาหารกึ่งสำเร็จรูปเครื่องเทศเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 31/2 8595.200000000001 171 หมู่ อ่อนนุช46 อ่อนนุช สวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 - -
หนองแค บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด น.13(2)-2/2546-ญนค. 45 หมู่ 14 พหลโยธิน โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140 - - ทั่วไป 9(4) 1549 ผลิตเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร,กาแฟสำเร็จรูปชนิดผง,แป้งชุบทอดปรุงรส,สารใช้ความหวานแทนน้ำตาล,ซุปกึ่งสำเร็จรูปปรุงสำเร็จ,ผงน้ำซุปและผลิตอาหารในภาชนะที่ปิดสนิท L-31/1ถึงL-33,L-35ถึงL-37/1และL-51 189258.8 487/1 หมู่ ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02245-1614 02246-3887
บางปู บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด น.13(2)-3/2545-นนป. 618นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตค้าส่งค้าปลีกและส่งออกซึ่งสิ่งปรุงแต่งอาหาร 5F 9600 618นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่4 - - แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 27094712 27094723
อมตะซิตี้ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด น.13(2)-3/2546-ญอต. 7/215 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสพริกหวานซอสบ๊วยซอสดำหวานบาร์บีคิวซอสซอสสุกี้ยากี้ซอสหอยนางรมซอสถั่ว A-31,A-31/2 21054.24 7/215 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
บางพลี บริษัท อัลลายแอนซ์ อินกรีเดี่ยนท์ จำกัด น.13(2)-3/2547-นนบ. 159/1 หมู่ 17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-3152485-7 02-3152485 ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสช็อกโกแลตเครื่องปรุงรสเครื่องแต่งเค๊กคุ๊กกี้ C-13/1.1(A7) 800 159/1 หมู่17 - - บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 - -
บางปู บริษัท ฟู้ด สเป็ค เชียลไลซ์ จำกัด น.13(2)-4/2545-นนป. 790 หมู่ 2 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2323-0841-4 0-2323-0846 ทั่วไป 91(1) 7495 ซอสพริก,ซอสน้ำจิ้มไก่,ซอสปรุงรส,แบ่งบรรจุผักผลไม้ลงขวดแก้วและกระป๋อง 18A/3 4776 1048/5-6 หมู่- - เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2236-5550,0-2236-5724 0-2236-5410
อมตะนคร บริษัท โมเน็คส์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด น.13(2)-4/2546-ญอน. 700/124 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 13(2) 1549 ผลิตเครื่องปรุงรสอาหาร G-306 20004 87ออลซีซั่นส์เพลสเอ็มไทยทาวเวอร์ชั้น22ยูนิต2201 หมู่- - วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 26543188 26543177
ราชบุรี บริษัท ไดมอนด์ พรีเสิร์ฟ ฟู้ด จำกัด น.13(4)-1/2553-นรบ. 155/24 หมู่ 4 เพชรเกษม ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120 815867133 - ทั่วไป 13(4) 1549 ผลิตน้ำส้มสายชู อป.24 9816 155/24 หมู่4 เพชรเกษม เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 815867133 -
อมตะนคร บริษัท โกลบอล เทสท์ไท ซัพพลาย จำกัด น.13(8)-1/2547-นอน. 139/27 หมู่ หมู่27 ซ.โชคชัย4 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 13(8) 1549 เครื่องปรุงและเครื่องประกอบอาหาร G-308/2 3508 139/27 หมู่หมู่27 ซ.โชคชัย4 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 27293177 27293176
บางปะอิน บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด น.14-1/2547-นบอ. 88 หมู่ 16 อุดมสรยุทธ บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258970-3 35258974 ทั่วไป 9(4) 1549 ผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคและผลิตอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีได้แก่ขนมโมจิเยลลี่และน้ำแข็งไส 18295 11388 88 หมู่16 - อุดมสรยุทธ บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035258970-3 35258974
พิจิตร บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด น.15(1)-1/2540-ญนจ. 28856 หมู่ 1 พิษณุโลก-นครสวรรค์ หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66200 - - ทั่วไป 15(1) 1533 ผลิตอาหารสัตว์ 1G-1,1G-2 40020.8 79/1 หมู่1 สนามบิน นครสวรรค์-พิษณุโลก วชิรบารมี พิจิตร 66200 055-212283-5 055-212282
บางปู บริษัท ไวต้า จำกัด น.15(1)-1/2550-นนป. 315 หมู่ 4 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-712-1044 02-7121040 ทั่วไป 15(1) 1533 แบ่งบรรจุอาหารสัตว์คลังสินค้าเคมีภัณฑ์ต่างๆแบ่งบรรจุสินค้ายาสัตว์โดยไม่มีการผลิต 73/1,74 18582 22 หมู่ สุขุมวิท42(กล้วยน้ำไทย) สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - -
อมตะซิตี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด น.15(1)-1/2551-ญอต. 7/279 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 038650820-3 38650829 ทั่วไป 91(1) 7495 ผลิตอาหารสัตว์นำเข้าส่งออกและแบ่งบรรจุ A-147 49600.64 999/9 หมู่ พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 26578000 26578330
อมตะซิตี้ บริษัท ป๋ออ้ายเฟิง ไบโอเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด น.15(1)-1/2557-นอต. หมู่ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 15(1) 1533 ผลิตจำหน่ายไข่อาร์ทีเมีย(Artermia)และอาหารปลากุ้งทุกชนิด A-320 20392 67 หมู่ ปากน้ำกระโจมทอง39 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 24390915 24390921
หนองแค บริษัท เอส.เค.เอส.อะโกรมารีน จำกัด น.15(1)-1/2558-นนค. หมู่ โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140 - - ทั่วไป 15(1) 1533 อบกากถั่วเหลืองเปียกส่วนเหลือจากการผลิตนมถั่วเหลือง,อบกากงาเปียกส่วนเหลือจากการผลิตเครื่องดื่มเพื่อเป็นอาหารสัตว์ L-11 9936 3425 หมู่- วัดอินทร์บรรจง พระรามที่3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 022913468-9 22911559
อมตะซิตี้ บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด น.15(1)-1/2559-นอต. หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 15(1) - ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ A-558 3878.8 42773 หมู่4 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง - -
อมตะนคร บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด น.15(1)-1/2559-นอน. หมู่ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 15(1) 1533 วิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์สำเร็จรูปทุกชนิดทุกประเภท G1034ถึงG1039 106500 123อาคารซันทาวเวอร์สเอชั้น19 หมู่ วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 - -
ภาคเหนือ บริษัท ไบโอ-เจน ฟิดมิลล์ จำกัด น.15(1)-2/2534-นนน. 27395 หมู่ 4 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 053-581221 053-581360 ทั่วไป 15 1533 ผลิตอาหารสัตว์ 90406-7 15384.8 75/1 หมู่4 ซุปเปอร์ไฮเวย์ชม.-ลป. บ้านกลาง เมือง ลำพูน 51000 053-581221 053-581360
อมตะซิตี้ บริษัท เพ็ทเทค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด น.15(1)-2/2545-ญอต. 48/270 หมู่ 1 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 15(1) 1533 ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปชนิดเม็ดอบแห้ง A-2/4 4684.8 48/270 หมู่1 รามคำแหง สะพานสูง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 - -
อมตะซิตี้ บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด น.15(1)-2/2559-นอต. หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 15(1) - ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ A-529 14383.2 42773 หมู่4 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง - -
อมตะนคร บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.15(1)-3/2545-ญอน. 700/437 หมู่ 7 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 15(1) 1533 ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ G238 10160 3199 หมู่ มาลีนนท์ทาวเวอร์ชั้น17/1 พระรามที่4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 - -
อมตะซิตี้ บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด น.15(1)-3/2559-นอต. หมู่ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 15(1) 1533 ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ A-526 4096 42773 หมู่4 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 21180 - -
สมุทรสาคร บริษัท คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด น.15(2)-1/2538-ญนส. 39/118 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 28051052 28051053 ทั่วไป 15(2) 1533 ผลิตวิตามินแร่ธาตุอาหารเสริมสื่อใช้ในการผสมสำหรับอาหารสัตว์ 192 4024 81/85 หมู่9 เพชรเกษม52 เพชรเกษม บางหว้า บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 028051051-60 24557132
ภาคเหนือ บริษัท แอล พี ฟิลด์เทค (ประเทศไทย) จำกัด น.15-1/2534-นนน. 433 หมู่ อ่อนนุช46หมู่บ้านมิตรภาพ2 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 - - ทั่วไป 15 1531 ผลิตอาหารสัตว์ 90303-4 9052 433 หมู่ อ่อนนุช46หมู่บ้านมิตรภาพ2 สุขุมวิท77 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 232122668798 232122668798
สมุทรสาคร บริษัท บี.เค.วาย จำกัด น.2(1)-1/2537-ญนส. 76,77 หมู่ 2 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 2(1) 1544 ผลิตเมล็ดพืชเพื่อบริโภคผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้ง 76,77 13340 93/9 หมู่1 - พระราม2 บางน้ำจืด เมือง สมุทรสาคร 74000 02-4528564-5 02-4528566
ภาคเหนือ บริษัท เอส ดี แอล เทรดดิ้ง จำกัด น.2(1)-1/2546-นนน. 103 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข11 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 - - ทั่วไป 92 6302 คลังสินค้าทั่วไป,ตัวแทนขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ,คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปห้องเย็นเก็บสินค้า 901019010290105 24655.6 103 หมู่4 ทางหลวงหมายเลข11 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 53582120 53582119
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท มาริอานี (ประเทศไทย) จำกัด น.2(1)-1/2547-นอบ. 140/37อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ชั้น17 หมู่ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 2(1) 140 DRIEDFRUITPRODUCTION M-16 13950.4 140/37อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ชั้น17 หมู่ สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 - -
ลาดกระบัง บริษัท บอทานิค จำกัด น.2(1)-1/2548-นนล. 321 หมู่ 9 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-739-6366-71 02-739-6372 ประกอบการเสรี 8(2) 1513 ผลิตดอกไม้หอมแห้งธูปหอมเทียนหอมและของขวัญที่มีกลิ่นหอมเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ E-110 4608 6/341-4 หมู่8 รามคำแหง2 บางนา-ตราด ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 02751-7480-1 02751-7482
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.2(10)-1/2541-ญอบ. 109/16 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 38954279 38954281 ทั่วไป 84(4) 5260 ให้บริการฆ่าเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์และการปรับเปลี่ยนสารและวัสดุด้วยรังสี(ContractIrradiationServices) S-16,S-17 14118.4 152อาคารชาร์เตอร์ดสแควร์ชั้น15ห้อง05 หมู่ สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 - -
อมตะนคร บริษัท ซินเนอร์จี เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด น.2(10)-1/2542-นอน. 700/465 หมู่ หมู่7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-458431-3 038-458435 ทั่วไป 84(4) 3691 ให้บริการฆ่าเชื้อโรคและการปรับเปลี่ยนสารและวัสดุด้วยรังสี G-156/1,G-156/2,G-156/3 14036.4 700/465 หมู่หมู่7 นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง ต.ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038458431-4 38458435
อมตะนคร บริษัท สยาม สแตรี่ เซอร์วิสส์ จำกัด น.2(10)-1/2548-ญอน. 700/644นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 3 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038-447019-21 038-447022 ทั่วไป 81(3) 3311 ให้บริการฆ่าเชื้อ(STERILIZATION)แก่ผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการทดสอบปฏิบัติการฆ่าเชื้อ(LABTESTINGFORSTERILIZATION) G-727 29302 700/644นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่3 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038-447019-21 038-447022
ภาคใต้จังหวัดสงขลา บริษัท โกลเด้น เทรด คอน จำกัด น.2(2)-1/2546 52 หมู่ 4 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 - - ประกอบการเสรี - - ปรับปรุงตกแต่งและคัดแยกคุณภาพหมากแห้ง E1-28 3200 52 หมู่4 ทางหลวงหมายเลข4 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 90110 - -
หนองแค บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด น.2(5)-1/2550-นนค. 18 หมู่ 4 พหลโยธิน โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140 036374032-3 36374034 ทั่วไป 2(9) 6302 ปรับปรุงคุณภาพข้าวเก็บรักษาข้าวและแบ่งบรรจุข้าวเพื่อการส่งออก L-21 45680.4 18 หมู่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค - พหลโยธิน โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18230 26393772 26393771
เหมราชชลบุรี บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด น.2(5)-1/2558-ญหช. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 2(5) 6302 คลังเก็บสินค้า(เมล็ดชาเมล็ดกาแฟเครื่องชงกาแฟ) B6/3 432 252/110-111,107,114อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร2ชั้น21 หมู่ รัชกาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-6917434 02-6912842
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท จัมโบ้ เทรดดิ้ง จำกัด น.2(6)-1/2552-ญกว. 246 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 02-3919692-5 02-3918464-5 ประกอบการเสรี 2(6) 140 ผลิตกัมอารบิกเพื่อเป็นวัตถุเจือปนอาหาร E-2-12/1 3200 4388/1 หมู่- - พระรามที่4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 - -
ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด น.2(9)-1/2555-นปฉ. 150/76 หมู่ 9 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-347122 038-347108 ทั่วไป 4(2) 1511 รับจ้างทำความสะอาดรังนก G02 2532.4 150/76 หมู่9 - - หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 038-347122 038-347108
อมตะนคร บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) น.20(1)-1/2544-ญอน. 700/369 หมู่ 6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 0-3845-8641-5 0-3845-8640 ทั่วไป 53(4) 1600 ผลิตน้ำดื่มและน้ำอัดลมและเป่าขวดพลาสติก G-171 68688 252/35-36อาคารสำนักงานเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ชั้น27และ28 หมู่ รัชดาภิเษก ห้วยขวาง วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 26932255 2693266
หนองแค อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด น.20(1)-1/2557-นนค. 7/229 หมู่ 6 พรประภา พหลโยธิน โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140 38640300 38650374 ทั่วไป 8(1) 1554 ผลิตน้ำดื่มน้ำพืชผักผลไม้น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ L-55,L-56,L-57 162955.6 7/229 หมู่6 พรประภา นิคมอุตสาหกรรมซิตี้ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 38640300 38650374
อมตะนคร บริษัท อีโค่ อินโนเวชั่น ซินเนอร์ยี่ จำกัด น.20(1)-1/2557-นอน. 47/383 หมู่ งามวงศ์วาน47 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 8(1) 1554 ผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์การแบ่งบรรจุเครื่องดื่มผสมสารอาหารการแบ่งบรรจุเครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมสารอาหารการแบ่งบรรจุผสมสารอาหารเสริมสุขภาพ G-707 4076 47/383 หมู่ งามวงศ์วาน47 งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0-2580-2677 0-2580-2678
อมตะนคร บริษัท ไฮ-เทค เมมเบรนส์ จำกัด น.20(1)-1/2559-นอน. 700/273ยูนิตบีเอฟ10นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 20(1) - ผลิตขายและส่งออกส่วนประกอบเมมเบรนของกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสหรือเครื่องกรองน้ำ G365/1(BF10) 4976 700/273ยูนิตบีเอฟ10นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 09-5289-2687 -
เวลโกรว์ บริษัท เจ เอ็น พี มิลเลนเนียม จำกัด น.20(1)-2/2544-ญวก. 117 หมู่ 5 นิคมฯเวลโกรว์ บางนา-ตราดกิโลเมตร36 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 038571154-5 38571153 ทั่วไป 20(1) 1554 ผลิตน้ำดื่ม B-35/1,B-36/2 3200 117 หมู่5 นิคมฯเวลโกรว์ บางนา-ตราดกม.36 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038571154-5 38571153
บางชัน บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด น.20(2)-1/2535-ญนช. หมู่ เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 - - ทั่วไป 20(2) 1554 เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มขน 32 6444 27/29 หมู่หมู่4 แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 - -
บ้านหว้า บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด น.20(2)-1/2536-ญบว. 130 หมู่ 5 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - - ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตหัวเชื้อเครื่องดื่ม G1/3 37840 183 หมู่ ราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - -
บางชัน บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด น.20(2)-1/2541-ญนช. 42780 หมู่ เสรีไทย58 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-906-8300-3 02-919-9385 ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตเครื่องดื่มหวานเข้มข้น 22 10776 40 หมู่ รามอินทรา อนุเสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-917-7160-5 02-552-4892
สมุทรสาคร บริษัท อินเตอร์ดริ๊งส์ จำกัด น.20(2)-1/2543-ญนส. 39/215 หมู่ หมู่2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 20(2) 1554 เครื่องดื่มบำรุงกำลังน้ำดื่มน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพร 101/A(อาคารโรงงานชั้น2) 469 39/215 หมู่หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
อมตะซิตี้ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเฟรชเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด น.20(2)-1/2547-ญอต. 7/229 หมู่ 6 พรประภา มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 38640300 38650374 ทั่วไป - - ผลิตน้ำดื่มน้ำผักผลไม้น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ - - 7/229 หมู่6 พรประภา - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
บางชัน บริษัท ฟิวชั่น เบเวอร์เรจ จำกัด น.20(2)-1/2547-นนช. 89 หมู่ 14 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-906-8224-5 02-919-8884 ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตเครื่องดื่มน้ำหวาน - - 89 หมู่14 เสรีไทย87 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-9068224 02-9198884
อมตะนคร บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด น.20(2)-1/2548-นอน. 700/403 หมู่ 7 บางนา-ตราดกม.57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-447001-5 038-447001 ทั่วไป 53(5) 2520 ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และขวดภาชนะบรรจุ G-706,G-706/1 20212 14อาคารแสงโสม หมู่ วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-27858605 0-27858889
อมตะซิตี้ บริษัท ไทย ออคิท ฮันนี่ จำกัด น.20(2)-1/2554-ญอต. 7/266 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมบรรจุขวดและบรรจุถัง A-108/B 2067.52 7/266 หมู่6 - - มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
หนองแค บริษัท กลูดซ่า จำกัด น.20(2)-1/2556-ญนค. หมู่ พหลโยธิน โคกแย้ หนองแค สระบุรี 18140 - - ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมโซดาและเครื่องดื่มให้พลังงาน L-09 21466 42926 หมู่21 - - บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 241281225 24128121
เหมราชชลบุรี บริษัท อะห์หมัด ไอซ์ ที จำกัด น.20(2)-1/2557-ญหช. 331/8 หมู่ 6 ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตชาพร้อมดื่ม(IcedTea) F.13 9624 1091/173-174 หมู่- - เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 26516887 26516886
อมตะนคร บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด น.20(2)-1/2558-นอน. หมู่ บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี - - ทั่วไป - - ผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ G706/A 16412 57 หมู่- - วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 038447001-5 038447001-5ต่อ800
ราชบุรี บริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด น.20(2)-1/2559-นรบ. หมู่ เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 - - ทั่วไป - - ผลิตเครื่อมดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ได้แก่น้ำเต้าหู้น้ำดื่ม อป.2 13996.8 99/1 หมู่2 - พระประโทน-บ้านแพ้ว ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110 034-981-518 034-981-456
บางพลี บริษัท ไลค์ ม็อกเทล จำกัด น.20(2)-3/2555-นนบ. หมู่ เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 02-3004685 02-3004686 ทั่วไป 20(2) 1554 ผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท C-15/1 1824 877/15 หมู่- หมู่บ้านเนอวานาแอทเวิร์ค พระราม9 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-3004685 02-3004686
อมตะนคร บริษัท อาเจไทย จำกัด น.20(3)-1/2547-นอน. 700/318 หมู่ 6 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 20(3) 1554 ผลิตน้ำดื่มน้ำผักผลไม้น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ G-125 32606.04 700/318 หมู่6 14นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดอนหัวพ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - -
สมุทรสาคร บริษัท ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด น.22(1)-1/2535-ญนส. 1/114 หมู่ 2 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490029 34490030 ทั่วไป 22(2) 1711 ทอผ้าและปั่นด้าย 130 8192 34/22 หมู่ เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 - -
สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วน จรูญไหมไทย น.22(1)-1/2537-ญนส. 566/120 หมู่ พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490188 034-490189 ทั่วไป 22(2) 1729 ฟอกย้อมสีปั่นตีเกลียวเส้นใยและทอผ้า 204 4680 566/120 หมู่ สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานาวา กรุงเทพมหานคร 10120 - -
สมุทรสาคร บริษัท ชุมศรีอินดัสเตรียล จำกัด น.22(1)-1/2538-ญนส. 25569 หมู่ หมู่2 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490092 - ทั่วไป 22(1) 1711 ปั่นเส้นด้าย 81 5260 25569 หมู่หมู่2 ต.ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
สมุทรสาคร บริษัท จี มินิ เท็กซ์ไทล์ จำกัด น.22(1)-1/2544-ญนส. 39/237 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490546 - ทั่วไป 22(1) 1711 ย้อมเส้นด้าย 226 7164 97 หมู่1 เพชรเกษม หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 76140 - -
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท อควาฟิล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด น.22(1)-1/2550-ญอบ. 300/31 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038955703-6 38955967 ทั่วไป 22(3) 1712 ผลิตเส้นด้ายธรรมชาติและเส้นด้ายสังเคราะห์(รวมทั้งการตีเกลียวและการถักเส้นด้าย) P-12 7524 300/31 หมู่1 - - ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 23630662 26360663
สมุทรสาคร บริษัท ขอนแก่น สาวไหม จำกัด น.22(1)-1/2552-นนส. 39/102 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490-188ต่อ21และ22 034-490-189 ทั่วไป 22(1) 1711 สาวเส้นไหม 203 3800 566/124 หมู่- - สาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 026821975-8 26820362
ปิ่นทอง บริษัท นิชิโยริ (ประเทศไทย) จำกัด น.22(1)-1/2555-นปท. 789/175นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-348635 038-348637 ทั่วไป 22(2) 1711 ปั่นกรอและเคลือบด้ายสำหรับถักทอท่อเบรคและยางรถยนต์ P.28 8124.4 789/175นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-348635 038-348637
บางปู บริษัท แปซิฟิค แอพพาเรล จำกัด น.22(1)-2/2546-นนป. 149/44 หมู่ 5 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 22(1) 1711 ทอผ้า 11B 7440 149/44 หมู่หมู่5 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 - -
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท พรเสมอ จำกัด น.22(1)-2/2554-ญกว. หมู่ หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 22(1) 1711 โรงงานตีเกลียวเส้นด้ายหมายเหตุยังไม่มีการก่อสร้างและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม G-13-11,G-13-13 29861.2 191ชั้น15อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ หมู่ สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022313914-8 26321182
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท พรเสมอ จำกัด น.22(1)-3/2544-ญกว. หมู่ หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 26360662 26360663 ทั่วไป 22(1) 2430 โรงงานตีเกลียวเส้นด้าย G-14-07,G-14-09,G-14-11ถึงG-14-14 90116.8 191ชั้น15อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ หมู่ สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022313914-8 26321182
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท พรเสมอ จำกัด น.22(1)-4/2544-ญกว. หมู่ หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 022313914-8 26321182 ประกอบการเสรี 22(1) 2430 โรงงานทอผ้าหมายเหตุยังไม่มีการก่อสร้างและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม E-2-10ถึงE-2-11 31759.2 142ห้อง2702ชั้น27อาคารทูแปซิฟิกเพลส หมู่- - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022313914-8 26321182
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท พรเสมอ จำกัด น.22(1)-5/2544-ญกว. หมู่ หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ประกอบการเสรี 22(1) 2430 โรงงานลงแป้งเส้นด้าย E-1-05ถึงE-1-09 72254.39999999999 142ห้อง2702ชั้น27อาคารทูแปซิฟิกเพลส หมู่- - สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022313914-8 26321182
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท พรเสมอ จำกัด น.22(1)-6/2544-ญกว. หมู่ หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ประกอบการเสรี 22(1 2430 โรงงานทอผ้าหมายเหตุยังไม่มีการก่อสร้างและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม E-4-01ถึงE-4-05 102913.2 142ห้อง2702ชั้น27อาคารทูแปซิฟิกเพลส หมู่ สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10500 022313914-8 26321182
บางชัน บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด น.22(2)-1/2517-ญนช. ง.1 หมู่ 13 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2517-0105-8 0-2517-9056 ทั่วไป 53(8) 2520 ผลิตสายยางยืดและแถบยางยืดผลิตรองเท้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรองเท้าที่ทำมาจากพลาสติก 40 25088 ง.1 หมู่13 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 025170105-8 25179056
ลาดกระบัง บริษัท เยนเนอรัล โค้ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด น.22(2)-1/2532-ญนล. 323 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-326-0377 - ประกอบการเสรี 53(4) 2520 ซื้อมาขายไปผลิตทอและตัดเย็บผ้าชุดปูที่นอนผ้าชุดปูโต๊ะผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนูผ้าใช้ในครัวเรือนปลอกหมอนที่นอนผ้านวมSHOPTOWELKITCHENTOWELNAPKINTOWELHOMETEXTILEเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอเสื้อผ้าเก่าถุงนอนถุงผ้ากล่องผ้าหมวกกระเป๋า E-111 16936 271/66-68 หมู่- วัดโพธิ์แมน สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-2118285 02-2124567
เวลโกรว์ บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด น.22(2)-1/2535-ญวก. 75 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038570045-52 38570056 ทั่วไป 24 1730 ทอผ้าและถักผ้า B-26/2 48330 44 หมู่- ชั้น17อาคารศรีจุลทรัพย์ พระรามที่1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 26137429 26137422
สมุทรสาคร บริษัท เอกรัตน์อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด น.22(2)-1/2537-ญนส. 1/136 หมู่ 2 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490120-4 034-490119 ทั่วไป 23(1) 1721 สิ่งทอทอผ้าฟอกย้อมพิมพ์ผ้าตกแต่งผ้าและตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้า 157158159160161 33784 1/136 หมู่2 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490120-4 034-490119
บางปู บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด น.22(2)-1/2542-นนป. 553 หมู่ 4 9 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 22(2) 1711 ทอผ้า 38D 11128 553 หมู่4 9 สุขุมวิท แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 27093888 27093555
บางปู บริษัท เพียวเท็กซ์ จำกัด น.22(2)-1/2544-นนป. 803 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 22(2) 1711 อุตสาหกรรมทอผ้า G-4 4678.4 803 หมู่4 สุขุมวิท แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 - -
สมุทรสาคร บริษัท เจ.พี เท็กซ์ไทล์ จำกัด น.22(2)-1/2545 100ชั้น9เออาคารเจ.เพรสทาวเวอร์2 หมู่ พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป - - ทอผ้า 104 6220 100ชั้น9เออาคารเจ.เพรสทาวเวอร์2 หมู่ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 - -
สมุทรสาคร บริษัท ที.แอล.สยาม จำกัด น.22(2)-1/2545-นสส. 39/222 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490620 34490619 ทั่วไป 22(2) 1721 ทอแถบผ้าและสายรัด 180 3464 225 หมู่ ลาดพร้าว94 ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 - -
เหมราชชลบุรี บริษัท ดอร์ม่าไทย จำกัด น.22(2)-1/2548-นหช. 41/3Hemarajindustrialestate หมู่ 8 ทางหลวง331กิโลเมตร91-92 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-345822 038-345824 ประกอบการเสรี 22(2) - เกี่ยวกับการปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์(POLYESTERFIBRES) Z.32 8412 41/3นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี หมู่8 - ทางหลวงหมายเลข331 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี - -
อมตะนคร บริษัท ยูนิเวอร์ซัล ไทย ไฟเบอร์ จำกัด น.22(2)-1/2551-ญอน. 700/117 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 0-3874-4050 0-3874-4049 ทั่วไป 22(2) 1711 การเตรียมเส้นด้ายสำหรับการทอ G-63/A 1728 700/117นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038-744050 038-744049
บางปู บริษัท ที พาวเวอร์ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด น.22(2)-1/2552-นนป. 551 หมู่ 4 9B สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-7093889 - ทั่วไป 22(2) 1721 ทอผ้า 37D/3 5550 551 หมู่4 9B สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - -
สมุทรสาคร บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด น.22(2)-1/2553-นนส. 14366 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 22(3) 1729 ฟอยย้อมผ้าสิ่งทอ 12 7584 33604 หมู่2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034490670-1 -
อมตะซิตี้ บริษัท เอเซีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด น.22(2)-1/2554-นอต. 7/347 หมู่ 6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 38027400 38027402 ทั่วไป 22(2) - ผลิตใยแก้วพรมใยแก้วผ้าใยแก้วและเหล็กแก้ว A-121 15220 7/347 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 38027400 38027402
เวลโกรว์ บริษัท สยาม หัตถะ จำกัด น.22(2)-1/2556-นวก. 75 หมู่ 5 บางนา-ตราดกิโลเมตร36 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 038571277-9 38571280 ทั่วไป 22(2) 1712 ทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์และการผลิตผ้าถัก B-26/2-A 1890 75 หมู่5 - บางนา-ตราดกม.36 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 038571277-9 38571280
อมตะนคร บริษัท โกเซ็น (ประเทศไทย) จำกัด น.22(2)-1/2557-นอน. 700/403 หมู่ 7 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 22(2) 1711 ผลิตเส้นด้ายพลาสติกเส้นใยสังเคราะห์เคลือบด้วยพลาสติกหรือเคลือบด้วยเรซินม้วนกรอเส้นด้ายเพื่อจำหน่าย G-1828/BG72 4272 29อาคารบางกอกบิสเนสเซ็นเตอร์ชั้น18ห้อง1805 หมู่ เอกมัย สุขุมวิท63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 0-2714-3547-9 -
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท อาอุนเอ (ไทยแลนด์) จำกัด น.22(2)-1/2557-นอบ. 112 หมู่ 4 ทางหลวงที่331 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 22(3) 1712 ผลิตสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าเคลือบพลาสติก(LaminatedFabric),ผ้าหุ้มเบาะที่นั่ง(SeatCover) Q13A 35843.6 300/52 หมู่1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
อมตะนคร บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด น.22(2)-1/2558-นอน. 700/845 หมู่ 7 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 22(2) 1711 ผลิตผ้าเบาะรถยนต์(CARSEATFABRIC)และวัสดุภายในยานพาหนะ(AUTOMOTIVEINTERIORMATERIALS)รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว G-1828/BG70 5072 700/845 หมู่5 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20000 - -
บางปู บริษัท เฮออี่ จำกัด น.22(2)-2/2543-นนป. 589 หมู่ 4 12 พัฒนา1 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-7092966-70 02-7094186 ทั่วไป 22(3) 1712 ผลิตเส้นด้าย 68D/1 6116 589 หมู่4 12 พัฒนา1 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 - -
บางปู บริษัท ซินฟูไดอิ่ง จำกัด น.22(3)-1/2532-ญนป. 353 หมู่ 4 7 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 22(3) 1712 ย้อมด้ายและผ้า 122 11830.4 353 หมู่4 7 สุขุมวิท แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 023240492-4 23240495
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท สยาม ไดมาสเตอร์ จำกัด น.22(3)-1/2544-นกว. 247 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 038-575-408-9 038-575-401 ประกอบการเสรี 22(3) 1712 ย้อมสีเส้นด้ายซื้อมาขายไปเส้นด้ายไหมพรม E-2-15 6845.4 247 หมู่7 - - หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 038575408-9 38575401
สมุทรสาคร บริษัท โคทส เทรดส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.22(3)-1/2545-ญนส. 39/60 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 3419100 34490576 ทั่วไป 22(3) 1712 ย้อมและตกแต่งเส้นด้ายอุตสาหกรรมและซื้อมาขายไปเส้นด้ายทุกชนิด 136 7744 28/15 หมู่7 บางนา-ตราดกม.8 บางแก้ว บางพลี กรุงเทพมหานคร 10540 - -
บางปู บริษัท เซาเทิร์น เท็กซ์ไทล์ จำกัด น.22(3)-1/2546-นนป. 553 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 22(3) 1712 ย้อมสีเส้นด้าย 37D/2 4800 553 หมู่4 สุขุมวิท แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 27093888 27093555
สมุทรสาคร บริษัท แอตแลนติก มิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.22(3)-1/2549-นนส. 39/29-34 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 22(4) 1712 พิมพ์ผ้าย้อมผ้าและทอผ้า 169 37369 39/29-34 หมู่2 - พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034490021-2 34490631
ราชบุรี บริษัท เจ.พี ยูไนเต็ด จำกัด น.22(3)-1/2549-นรบ. 155/8 หมู่ 4 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 032375858-61 32375862 ทั่วไป 24 1730 ฟอกย้อมผ้า อป.8 41251.2 100ชั้น9บีเจ.เพรสทาวเวอร์1 หมู่- - นางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10230 - -
ราชบุรี บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด น.22(3)-1/2557-ญรบ. 155/109นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่ 4 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 - - ทั่วไป 22(3) 1712 ผลิตผ้ายีนส์ทอผ้าผ้าทอใยสังเคราะห์ G109 142960 155/109นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี หมู่4 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 - -
สมุทรสาคร บริษัท แอกวา ทัช จำกัด น.22(3)-2/2549-นนส. 39/29-34 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490635 - ทั่วไป 22(3) 1721 ฟอกย้อม 169/A 1475 39/29-34 หมู่2 ธนบุรี-ปากท่อ บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490635 -
สมุทรสาคร บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด น.22(3)-3/2537-ญนส. 32540 หมู่ หมู่8 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490062 034-490065 ทั่วไป 22(3) 1712 ฟอกย้อมผ้า 205-206 11096 89/2 หมู่หมู่8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73110 - -
บางปู บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด น.22(4)-1/2535-ญนป. 514 หมู่ 4 8D สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2324-0945-7 0-2324-0948 ทั่วไป 22(4) 1712 พิมพ์ผ้า 181/1,181/2 14388 514 หมู่4 สุขุมวิท(พัฒนา4) แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 0-2324-0945-7 0-2324-0948
สมุทรสาคร บริษัท ดิ เอเวอร์ กรุ๊ป จำกัด น.22(4)-1/2537-ญนส. 39/99 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490229-30 034-490209 ทั่วไป 22(4) 1712 พิมพ์ผ้า 200211 9088 1747/30 หมู่ จันทน์ ช่องนนทรี บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 - -
สินสาคร บริษัท มาสเตอร์ พีซ การ์เม็นท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด น.22(4)-1/2548-นสค. 32174 หมู่ 4 เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 22(4) 1712 การพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอ C30,C31 11902.4 88/2 หมู่4 พระราม2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 024528254-61 024528252-3
บางปู บริษัท โนวา พริ้นเท็กซ์ จำกัด น.22(4)-1/2550-นนป. 378 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 0-2401-9797 0-2401-9797 ทั่วไป 28(1) 1810 พิมพ์ผ้าตัดเย็บเสื้อผ้า 158159 13852 378 หมู่4 - - แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 2.70929490270997e+16 27092949
สินสาคร บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด น.22(4)-1/2552-นสค. 39/82-83 หมู่ 1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 22(4) 1712 ตกแต่งผ้าด้วยกระดาษพิมพ์ลาย B15/1 4199.28 39/82-83 หมู่1 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
มหาราชนคร บริษัท แอ็บโซลูท เดนิม จำกัด น.22(4)-1/2555-ญมร. หมู่ บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 22(4) 1721 ผลิตสิ่งทอ(ปั่น,ทอ,ฟอก,ย้อม,พิมพ์สิ่งทอ) G-1,G-2 129730.8 99 หมู่- สุขุมวิท6 - คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 22554999 22079888
สินสาคร บริษัท ซัสเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (2000) จำกัด น.22(4)-1/2555-นสค. หมู่ เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 028995596-7 28995786 ทั่วไป 22(4) 1712 พิมพ์ผ้า S13,S15 4714.4 22/412 หมู่6 พระราม2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 028995596-7 28995786
สินสาคร บริษัท ซินเซียร์ลี่ สกรีน จำกัด น.22(4)-2/2552-นสค. หมู่ โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034452188-91 34452185 ทั่วไป 22(4) 1712 พิมพ์ผ้า D40/2 8400 16/55 หมู่7 เทียนทะเล26 บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 02-8494022-4 02-8973954
ลาดกระบัง บริษัท โคบานอุตสาหกรรม จำกัด น.23(1)-1/2533-ญนล. 128 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 28(1) 1820 ซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออกเป็นตัวแทนนายหน้าและรับดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านแดนรวมทั้งผลิตและตัดเย็บซึ่งสินค้าและรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆของสินค้าดังนี้ผ้าชุดปูที่นอนปลอกหมอนผ้าชุดปูโต๊ะผ้าเช็ดหน้าผ้าใช้ในครัวเรือนผ้าขนหนูผลิตภัณฑ์สิ่ง E-31 3448 128 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-2118285 02-2124767
ลาดกระบัง บริษัท ดาสโก้ จำกัด น.23(1)-1/2534-ญนล. 352 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-3261787-8 02-7396060 ประกอบการเสรี 32 1912 -ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิดพีวีซีไนล่อนโพลีเอสเตอร์เช่นชุดอุ้มเด็กชุดเก้าอี้รถเข็นเด็กชุลเปลเด็กผ้าหุ้มรถเข็นเด็กชุดกีฬากระเป๋าผ้าต่างๆและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิดเช่นชุดกีฬาชุดเด็กเล็กชุดผ้าคลุมตัดผมเสื้อแจ็คเก็ตซื้อมาขายไปแค็ตตาล็อคสินค้ E-3054 3200 352 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 023260633-4 27396060
ลาดกระบัง บริษัท ซิ่น มาร์คส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.23(1)-1/2536-ญนล. 281 หมู่ ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 91(1) 7495 ผลิตเต้นท์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเต้นท์ถุงเป้ย่ามถุงนอนอุปกรณ์ปิคนิคแค้มปิ้งกระเป๋าทำจากหนังผ้าพลาสติกโลหะการบรรจุและแบ่งบรรจุเต้นท์ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ของเต้นท์ถุงเป้ย่ามถุงนอนอุปกรณ์ปิกนิคแคมปิ้งและรวมถึงการซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว E-3028 3420 281 หมู่- ฉลองกรุง31 - ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
ลาดกระบัง บริษัท ลิเนินโปร จำกัด น.23(1)-1/2545-ญนล. 227 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 91(1) 7495 ผลิตผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าปูโต๊ะเครื่องนอนทำจากผ้าเช่นผ้านวม,ผ้าคลุมเตียง,หมอน,เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำจากผ้าเช่นผ้ารองจาน,ผ้าเช็ดปาก,ผ้าจับของร้อนและเครื่องใช้ในครัวทำจากผ้าเช่นเสื้อกันเปื้อน,หมวก,ผ้าเช็ดมือ,ตัดเย็บและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ดังกล่าว E-3017/A(อาคารโรงงานชั้นล่าง) 1053 227 หมู่4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 023261331-3 23261334
ลาดกระบัง บริษัท ทริพเพิ้ล เอ็น แมนูแฟคเจอ จำกัด น.23(1)-1/2549-นนล. 349 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027394961-2 23261357 ประกอบการเสรี 91(1) 7495 ผลิตกระเป๋าที่ทำจากวัสดุต่างๆทุกชนิดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากผ้าทุกชนิดเช่นผ้ากันเปื้อนผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมรถผ้าคลุมเบาะรถผ้าคลุมของใช้ต่างๆเสื้อผ้าสำเร็จรูปหมวกตุ๊กตาเป้ใส่เด็กเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าอื่นๆการบรรจุและแบ่งบรรจุกระ E-3051/A 2800 349 หมู่- - ฉลองกรุง ลำปลาทวิ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027394961-2 23261357
ลาดกระบัง บริษัท นอร์ท เทอริทอรี จำกัด น.23(1)-1/2552-นนล. 349 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-739-6718-25 02-739-4744 ประกอบการเสรี 91(1) 7495 ซื้อมาขายไปนำเข้าส่งออกซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพตกแต่งรถยนต์รถบรรทุกรถยนต์โดยสารรถจักรยานยนต์ถรสามล้อรถจักรยานรถเครนรถพ่วงรถเทรเลอร์รถขุดรถตักรถยกรถเกรดรถแทรกเตอร์รถไฟลิฟท์รถที่ใช้ในการก่อสร้างและการเกษตรอะไหล่รถยนต์อะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่คอมพิว E-3051 6000 349 หมู่4 - ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
ลาดกระบัง บริษัท ดาสโก้ จำกัด น.23(1)-1/2555-นนล. 352 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - - ประกอบการเสรี 32 1912 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทุกชนิดพีวีซีไนล่อนและโพลีเอสเตอร์ E-3037-E-3038 6848 352 หมู่ ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 023260633-4 23260635
อมตะซิตี้ บริษัท ดีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด น.23(1)-1/2557-นอต. หมู่ มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 23(1) 1721 ผลิตและจำหน่ายผ้าห่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง A-347/A 4752 7/430 หมู่6 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 24390915 24390921
อมตะซิตี้ บริษัท เมอรี่ โฮม จำกัด น.23(1)-1/2558-นอต. หมู่ บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ทั่วไป 23(1) 1721 ผลิตและจำหน่ายวิจัยพัฒนาเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์บนเตียงนอนเช่นผ้าห่มชุดเครื่องนอนหลายชิ้นฟูกหมอนทุกชนิดทุกประเภท A-346 24679.2 67 หมู่ ปากน้ำกระโจมทอง39 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 - -
อมตะนคร บริษัท วิลสัน เลเธอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด น.23(1)-1/2559-นอน. หมู่ บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 23(1) 1721 ผลิตนำเข้าส่งออกกระเป๋าเป้กระเป๋าถือและกระเป๋าทุกชนิด G316 20020 700/142นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20000 - -
อมตะนคร บริษัท ที ดับบลิว ที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด น.23(1)-2/2548-นอน. 700/156 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 32(1) 1912 ผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง G-321 28404.16 712 หมู่4 พัฒนา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 027093232-4 27093235
ลาดกระบัง บริษัท อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง จำกัด น.23(3)-1/2547-นนล. 271 หมู่ ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-326-0052-3ต่อ339 02-739-4888 ประกอบการเสรี 53(5) 2520 ซื้อมา-ขายไปผลิตและจำหน่ายเรือยางที่นอนยางผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ลมเป่าทุกชนิดเสื้อผ้าสำเร็จรูปกระเป๋าเป้เต้นท์ถุงนอนหมอนมุ้งหมวกพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เกี่ยวกับเสื้อผ้ากระเป๋าทุกชนิดบริการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าเย็บเชื่อมและพิมพ์ซิลค์สกรีนผลิตภัณฑ์ทุกชนิ E-3041-E3044 12362 271การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่- ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
ลาดกระบัง บริษัท อีเกิ้ล แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด น.23(3)-1/2551-นนล. 271การนิ หมู่ ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 23260052 23260966 ประกอบการเสรี 53(5) 2520 ซื้อมา-ขายไปผลิตและจำหน่ายเรือยางที่นอนยางผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ลมเป่าทุกชนิดเสื้อผ้าสำเร็จรูปกระเป๋าเป้เต้นท์ถุงนอนหมอนมุ้งหมวกพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เกี่ยวกับเสื้อผ้ากระเป๋าทุกชนิดบริการรับจ้างผลิตเสื้อผ้าเย็บเชื่อมและพิมพ์ซิลค์สกรีนผลิตภัณฑ์ทุกชนิ E-3042/A 410 271การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่- ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิวลำปลาทิว ลำปลาทิว กรุงเทพมหานคร 10520 23260052 23260966
บางปะอิน บริษัท เทยิ่น เอฟอาร์เอ ไทร์ คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด น.23(3)-1/2557-นบอ. 549 หมู่ 2 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-246421 035-246420 ทั่วไป - - ผลิตผ้าใบยางรถยนต์(TIRECORDFABRIC) 42829 28699.2 44 หมู่ พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2219-5000 0-2219-5025
ลาดกระบัง บริษัท พี.วี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด น.23(4)-1/2545-ญนล. 76 หมู่ 4 E.3/2 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 27397113 27397116 ประกอบการเสรี 91(1) 7495 -ผลิตผ้าย้อมผ้าพิมพ์ลายการบรรจุและแบ่งบรรจุและการซื้อมา-ขายไปผ้าไม้แขวนเสื้อเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและซื้อมา-ขายไปอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ประดับยนต์เครื่องสำอาง- E-3113/1 3200 76 หมู่4 - ฉลองกรุง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 027397113-4 27397113
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.23(4)-1/2547-ญอบ. 64/44 หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 38959001 38959003 ทั่วไป 53(5) 2520 ตัดและกรอผ้าใยสังเคราะห์(SlittingandRewindingofNonwovenFabrics),ผลิตเม็ดพลาสติก(PlasticCompound)และให้บริการคลังสินค้า(WarehouseServices) I-38 32276.16 159อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ หมู่ชั้น10ห้อง107 - คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10116 26617738 26617786
บ้านหว้า บริษัท คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำกัด น.23(4)-1/2550-นบว. 207 หมู่ 1 สายเอเชีย-นครสวรรค์กิโลเมตร59-60 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35950511 35950509 ทั่วไป 23(4) 1721 ประกอบกิจการผลิตผ้าสำหรับทำความสะอาดเลนส์ทุกชนิดและซื้อมา-ขายไปผลิตภัณฑ์SHOE-COVER,HEAD-COVER,MOP-CAP,B/FINSPECTER,CLEANROOMPAPER,FACEMARK,CLEANROOMWIPER,PACKINGMAT,FANFILTER,TABLEMAT,CURTAIN,BLOWERFILTER,ESDGLUE,GLOVES,FINGERCOT,CLEANROOMSHOES F-7/16 11264 42887 หมู่4 - ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี - -
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.23(4)-1/2553-นอบ. หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038959001-2 38959003 ทั่วไป 53(5) - ตัดและกรอผ้าใยสังเคราะห์(SlittingandRewindingofNonwovenFabrics),ผลิตเม็ดพลาสติก(PlasticCompound)และให้บริการคลังสินค้า(WarehouseServices) I-32A 19255.2 388 หมู่ สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 038953001-2 38959003
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท เอไอ เทค จำกัด น.23(4)-1/2555-นอบ. หมู่ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 53(5) 2413 ผลิตตัดและกรอผ้าใยสังเคราะห์(SlittingandRewindingofNonwovenFabrics),ผลิตเม็ดพลาสติก(PlasticCompound),ผลิตเส้นใยพลาสติกประเภทโพลิโพรพิลีน(Polypropylene)และผ้าใยสังเคราะห์(NonwovenFabric)และให้บริการคลังสินค้า(WarehouseServices) I-32A 19255.2 64/181 หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-955-001 038-955519
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท สยาม โฮวา จำกัด น.23(4)-1/2556-ญอบ. 300/131 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-017231-2 038-017233 ทั่วไป 23(4) 1721 ผลิตผ้าหุ้มเบาะรถยนต์และพรมปูพื้นรถยนต์ R02E-1 16078.4 300/131 หมู่1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 038-134246 038-134247
ภาคเหนือ บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด น.23-1/2534-นนน. 76/3 หมู่ 4 ทางหลวงหมายเลข11 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 0-5358-1440 0-5358-1492-3 ประกอบการเสรี 23(1) 1721 ผลิตผ้าม่านสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบตกแต่งภายในผ้าสำหรับทำผ้าม่านที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านที่ทำจากผ้าการบรรจุอุปกรณ์อุดหูบรรจุและหีบห่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ทำจากผ้าเครื่องหนังโลหะเครื่องนุ่งห่มตุ๊กต อี-91517 9108.799999999999 76/3 หมู่4 ทางหลวงหมายเลข11 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 - -
ลาดกระบัง บริษัท ฮัทชิ เทรดดิ้ง จำกัด น.23-1/2554-นนล. 391-391/1 หมู่ 4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-3260605 02-3260609 ประกอบการเสรี 62 3610 นำเข้า-ส่งออกชื้อมา-ขายไปสินค้าเครื่องนอนเครื่องตกแต่งบ้านเครื่องตกแต่งรถยนต์ที่ทำจากหนังเฟอร์แกะเฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นส่วนเตียงที่ทำจากพลาสติกโลหะผ้าโพลีเอสเตอร์และอุปกรณ์ของเครื่องนอนทุกชนิดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอุปกรณ์แต่งรถยนต์ผลิตที่นอนหมอนพิงห E-3022/1 900 391-391/1 หมู่4 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร - -
บางปู บริษัท ฮอริซัน เท็กซ์ไทล์ส จำกัด น.24-1/2543-นนป. 662 หมู่ 4 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ประกอบการเสรี 91(1) 7495 ผลิตและแบ่งบรรจุเสื้อผ้าผ้าผืนเครื่องแต่งกายอื่นๆและนำเข้าส่งออกทำการค้าและบริการเกี่ยวกับเสื้อผ้าผ้าผืนและเครื่องแต่งกายอื่นๆ E-13/1 2245.68 662 หมู่4 - สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 027096690-1 27096692
สมุทรสาคร บริษัท เค.เอส. เพอร์เฟคชั่น อินดัสตรี้ส์ จำกัด น.24-1/2544-ญนส. 39/89 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 24 1730 ตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่มผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอจากผ้าผ้าลูกไม้และแพ็คกิ้ง 172173 14408 14 หมู่ เพาะพานิช จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 - -
สมุทรสาคร บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด น.24-1/2548-นนส. 33604 หมู่ 2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490670-1 034-490672 ทั่วไป 24 1730 ถักผ้า 107 6040 33604 หมู่2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490670-1 034-490672
แหลมฉบัง บริษัท คัลเลอร์ ริ้บบอน (ประเทศไทย) จำกัด น.24-1/2550-นนฉ. 211/4-6 หมู่ 3 สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-493604-5 038-493606 ประกอบการเสรี 24 1730 ผลิตริบบิ้น(RIBBON) 3E-7,3E-10,3E-7/1,3E-10/1 13211.84 211/4-6 หมู่- - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038493604-5 38493606
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด น.24-1/2550-นอบ หมู่ 4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 24 1730 ผลิตELASTICFIXATIONสำหรับสวมใส่ด้วยวิธีการถักทอ S-01/12(MicroFactory) 1080 107/6 หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
สมุทรสาคร บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด น.24-1/2556-นนส. หมู่ พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ถักผ้ายืดและผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 20 8176 34 หมู่ กล้วยน้ำไท สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 02-3915579 02-3211955
ราชบุรี บริษัท บีแอล (ประเทศไทย) จำกัด น.24-1/2556-นรบ. หมู่ ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120 037-274219 - ทั่วไป 24 1730 ทอและย้อมผ้าลูกไม้ อป.52 27179.6 259 หมู่7 - - ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 37274219 37274487
สมุทรสาคร บริษัท เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำกัด น.24-1/2557-นนส. หมู่ บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 24 1730 ถักผ้าและฟอกย้อม 180 3464 33604 หมู่2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490670 -
สมุทรสาคร บริษัท คีย์เบล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด น.24-2/2543-ญนส. 66 หมู่ 2 พระราม2 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490660 034-490502 ทั่วไป 24 1730 ปักผ้าลูกไม้ 87 8912 66 หมู่2 - - ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 034-490660 034-490502
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท ไทเท็กซ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด น.24-2/2550-นอบ. 300/59 หมู่ 1 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 38926500 38926501 ทั่วไป 24 1730 ผลิตElasticFixationสำหรับสวมใส่ด้วยวิธีการถักทอ PX-01 17962.8 107/6นิคมอุตสาหกรรม หมู่4 - - ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - -
บางปู บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด น.25-1/2534-ญนป. 576 หมู่ 4 11 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023240670-3 23230713 ทั่วไป 25 1722 ผลิตพรมใยสังเคราะห์ผลิตเส้นใยสังเคราะห์(POLYESTERFIBER)เส้นด้าย(PILEYARN)และพรมใยสังเคราะห์ 55D/1,62D/2,63D 19812 576 หมู่4 11 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023240607-3 23230713
บางปู บริษัท ไทยเนโกโร จำกัด น.25-1/2544-นนป. 576 หมู่ 4 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 53(5) 2520 ผลิตเส้นด้าย(POLYESTERCONTINUEFILAMENTYARN:ECF)แผ่นติดด้านหลังพรม(FELT)พรมใยสังเคราะห์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพรมใยสังเคราะห์ 50-D 9324 576 หมู่4 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280 023240607-3 23230713
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท เท็มโก้ จำกัด น.26(2)-1/2556-นกว. 215 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 26(2) 1723 ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ได้แก่ตาข่ายป้องกันฝุ่นเชือกผ้าใบใช้ในการก่อสร้างคลังเก็บตาข่ายป้องกันภัย(Safetynet)และอุปกรณ์ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและให้เช่าอาคารโรงงานพร้อมที่ดินหมายเหตุ:แปลงที่ดินเลขที่G-14-15เนื้อที่ประมาณ1ไร่3งาน93.30 G-14-16 3173.2 62อาคารธนิยะชั้น8 หมู่ สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 - -
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท เท็มโก้ จำกัด น.26(2)-1/2557-ญกว. 215 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 26(2) 1723 ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ได้แก่ตาข่ายป้องกันฝุ่นเชือกผ้าใบใช้ในการก่อสร้าง G-9-04/1 10672 62อาคารธนิยะชั้น8 หมู่ สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 038-575-670 038-575-671
ลาดกระบัง บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด น.26-1/2533-นนล. 202 หมู่ ฉลองกรุง31นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเขตประกอบการเสรี3 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-326-0477-80 02-326-0476 ประกอบการเสรี 64(5) 2899 ผลิตแห-อวน(น้ำเค็ม),ตาข่ายสำหรับใช้ในสงคราม,BRAIDEDCORDS(เชือกพลาสติกเชือกไนล่อนและเชื่อกชนิดต่างๆ)และเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ(POLYETHYLENE,POLYPROPYLENE,POLYESTER,NYLON),PLASTICSHEET,PAPERLAMINATEรับจ้างผลิตBRAIDEDCORDS(เชือกพลาสติกเชือกไนล่อนและเชือกช E-3116,E-3117,E-3120,E-3121,E-3122 26988 202 หมู่- ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02-326-0477-80 02-326-1365
บางปู บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด น.27(3)-1/2534-ญนป. 525 หมู่ 4 8C สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 27(3) 1729 ผลิตหนังเทียมและผลิตแผ่นเส้นใยพลาสติก(THERMOBONDNONWOVEN,STICHBONNONWOVEN) 4D,5D/1,20D/1 21545.2 525 หมู่4 8C สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023240825-7 23240409
อมตะนคร บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์(ประเทศไทย) จำกัด น.27(3)-1/2539-ญอน. 700/103 หมู่ 1 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 91(1) 7495 ผลิตประกอบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นซับน้ำนมผลิตภัณฑ์จุกนมเทียมจุกนมขวดนมถุงเก็บน้ำนมมารดาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าทำความสะอาดจากเส้นใยสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมโลชั่นแชมพูเครื่องมือแพทย์เครื่องปั๊มน้ำนมอัตโนมัติชนิดเงียบและเครื่องปั๊มน้ำนมชนิดอื่นๆและ G-78,78/1 45592 700/103 หมู่1 บ้านเก่า พานทอง กรุงเทพมหานคร 20160 038214343-4 38214776
บางปู บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด น.27(6)-1/2536-ญนป. 525 หมู่ 4 8 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป 27(6) 1729 ผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์(POLYESTERPADDINGQUILINGFABRIC,NEEDLEPUNCH,HIGHINSULATION) 21-D 11116 525 หมู่4 8 สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 023240825-7 23240409
อมตะนคร บริษัท นาโงย่า ยูกะ (ประเทศไทย) จำกัด น.27(6)-1/2545-นอน. 700/497 หมู่ 7 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 27(6) 1711 ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ฉนวนกันเสียงสำหรับรถยนต์(SoundInsulationParts) G226 6685.6 700/497 หมู่7 ดอนหัวพ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 38454144 38454145
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด น.27(6)-1/2554-ญกว. 336 หมู่ 7 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 038-575139 038-575139 ทั่วไป 53(6) 2520 ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนกันเสียงที่ทำมาจากเส้นใย(FELTSHEET),แผ่นยาง(RUBBERSHEET),แผ่นพลาสติก(PVCSHEET),แผ่นไม้อัด(WOODBOARDSHEET)สำหรับใช้ในรถยนต์เครื่องปรับอากาศและอุตสาหกรรมอื่นๆ G-13-07/1 16386 336นิคมอุตสากรรมเกตเวย์ซิตี้ หมู่7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24130 038-575139 038-575143
อมตะนคร บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด น.27(6)-1/2554-นอน. 700/53 หมู่ 6 บางนา-ตราด หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 - - ทั่วไป 77(2) 3430 ผลิตแผ่นฉนวนกันเสียงและความร้อนรวมทั้งพรมอัดสำหรับใช้ในรถยนต์อาคารสำนักงานที่พักอาศัยและใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า(NONWOVEN) G-32/2 6980 700/377 หมู่6 5(สรงสุวรรณ) บางนา-ตราด ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 038-45-8770-3 038-45-8774
ทีเอฟดี บริษัท ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จำกัด น.27(6)-1/2555-ญทด. หมู่ ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 - - ทั่วไป 27(6) 1711 ผลิตผ้าไม่ทอ(สปันบอนด์) G002 14038.8 42736 หมู่3 พหลโยธินกม.35 คลอหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี - -
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท สยาม โคเค็น จำกัด น.27(6)-1/2556-ญปค. 219/32 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-119301-2 038-119303 ทั่วไป 27(6) 1711 ผลิตหน้ากากอนามัย G052 13430.4 219/32 หมู่6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-119301-2 038-119303
เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด น.27(6)-1/2558-ญหบ. หมู่ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 27(6) 1711 ผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยประดิษฐ์(NeedlePunch) D02A 27607.6 525นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่4 8ซี สุขุมวิท แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 02-3240825-8 02-7094733
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) บริษัท จอห์นสัน คอนโทรล-อิตาชิ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด น.27(6)-1/2559-ญอบ. หมู่ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 - - ทั่วไป 27(6) 1711 เย็บเบาะรถยนต์ I-12/A 2820 64/26 หมู่4 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 038-927700 038-656012
ราชบุรี บริษัท งามดีอุตสาหกรรม จำกัด น.27(7)-1/2550-นรบ. 155/10 หมู่ 4 เพชรเกษม ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120 - - ทั่วไป 81(3) 3311 ผลิตสำลีผ้าก๊อสและฟอกย้อม อป.10 29028.4 1031 หมู่- - ประชาพัฒนา ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 - -
มาบตาพุด บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์(ไทยแลนด์) จำกัด น.27(8)-1/2537-ญนพ. 3 หมู่ ไอ-หนึ่ง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 038683600-6 38683101 ทั่วไป 27(8) 1729 ผลิตผ้าใบยางรถ(ผ้าไทร์คอร์ด) I-22 159563.92 3 หมู่- - ไอ-หนึ่ง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 038683600-6 38683101
ปิ่นทอง (โครงการ 3) บริษัท ไทย พีระมิด อินดัสเทรียล จำกัด น.27(8)-1/2555-ญปค. 219/33 หมู่ 6 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-119811-3 038-119815 ทั่วไป 27(8) 1729 ผลิตชิ้นส่วนประกอบยางรถยนต์(BEADTAPE,CANVAS) G045 18612.8 219/33 หมู่6 - - บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-119811-3 038-119815
บางปู นายสมบัติ ศุภบรรพต น.27/2534-อ. 301/40 หมู่ ซ.พานิชอนันต์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 - - ทั่วไป - - สีแลคเคอร์และทินเนอร์ 73-D/1 5236 301/40 หมู่ ซ.พานิชอนันต์ ถ.สุขุมวิท71 แขวงคลองตัน พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 - -
เวลโกรว์ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) น.28(1)-1/2537-ญวก. 114 หมู่ 5 บางนา-ตราด บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 038-570643-4 38570644 ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป EX-1,EX-2 11668 666 หมู่ พระราม3 บางโพงพาง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02-6856500 02-2945159
แหลมฉบัง บริษัท แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด น.28(1)-1/2540-นนฉ. 49/23 หมู่ 5 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี - - ประกอบการเสรี 91(1) 7495 ผลิตถุงมือกอล์ฟถุงไม้กอล์ฟกระเป๋ากีฬาสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้เล่นกีฬาและถุงมือกอล์ฟเล็กแบบมีพวงกุญแจและไม่มีพวงกุญแจรวมถึงการซื้อมาขายไปถุงมือกอล์ฟจากต่างประเทศมาติดโลโก้บรรจุและส่งขายต่างประเทศ 8E-5,8E-6,8E-7 33672 49/23 หมู่5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038401011-5 38401020
บางปะอิน บริษัท ไทย โพรเกรส การ์เม้นต์ จำกัด น.28(1)-1/2541-ญบอ. 587 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อุดุมสรยุทธ์ คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035221815-8 35221819 ประกอบการเสรี 28(1) 1810 ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดชั้นในสตรีชุดว่ายน้ำและถุงเท้าผลิตชิ้นส่วนและขึ้นรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดชั้นในสตรีชุดว่ายน้ำและถุงเท้าซื้อมา-ขายไปเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดชั้นในสตรีชุดว่ายน้ำและถุงเท้าและว้ตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดชั้นในสตรีชุดว่ายน้ำแล 71/1 6508 587 หมู่2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน(เขตส่งออก) คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 - -
สมุทรสาคร บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด น.28(1)-1/2545-นนส. 39/100-101 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490271 - ทั่วไป 28(1) 1810 ทอผ้าถักผ้าฟอกย้อมสีผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้า 181-183,193-196 29400 39/100-101 หมู่2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
สมุทรสาคร บริษัท ยู.เอ. ซัพพลายส์ จำกัด น.28(1)-1/2546-ญนส. 39/99 หมู่ หมู่2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 197 3808 39/99 หมู่หมู่2 ถ.พระราม2 ต.บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
ราชบุรี บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด น.28(1)-1/2547-นรบ. 155/30 หมู่ 4 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120 032-375-825-7 032-375-828 ทั่วไป 28(1) 1810 ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อป.30,31 12456.4 113 หมู่4 - นครชัยศรี-ดอนตูม สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม 73120 034-239-290 034-389-124
เกตเวย์ซิตี้ บริษัท สยาม โนบลี เลส จำกัด น.28(1)-1/2549-ญกว. 215 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ฟอกย้อมผ้าลูกไม้และตัดเย็บชุดชั้นในคุณภาพสูง G-9-02 16980 215 หมู่7 - - หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - -
มหาราชนคร บริษัท เอนด์เลส การ์เม้นท์ จำกัด น.28(1)-1/2550-ญมร. หมู่ บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม G-7 6692 259 หมู่ จรัลสนิทวงศ์44 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 - -
แหลมฉบัง บริษัท คริชม่า โกลฟ จำกัด น.28(1)-1/2550-นนฉ. 219/1 หมู่ 3 สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-490802 038-490803 ประกอบการเสรี 28(1) 1810 ผลิตถุงมือทุกชนิดและซื้อมา-ขายไปซึ่งถุงมือทุกชนิดเม็ดพลาสติก,เส้นด้าย,ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม 10E-10/1 1381.6 219/1 หมู่3 - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038494945-9 -
ราชบุรี บริษัท เท็กซ์โก้ อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด น.28(1)-1/2550-นรบ. 155/29 หมู่ 4 เพชรเกษม เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 32375718 32375880 ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตชิ้นส่วนชุดชั้นในสตรี อป.27,29 9798.4 110 หมู่9 - เพชรเกษม ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120 - -
แหลมฉบัง บริษัท ไฮ เทรนด์ อุตสาหกรรม (กรุงเทพ) จำกัด น.28(1)-1/2551-นนฉ. 221 หมู่ 3 นิคมแหลมฉบัง สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 038-491955-9 038-491951 ประกอบการเสรี 53(1) 3610 ผลิตกระเป๋าทุกชนิดทุกประเภททำจากหนังแท้หนังเทียมพลาสติกหรือทำจากผ้าที่ทอจากเส้นใยพืชหรือเส้นใยประดิษฐทุกชนิดตลอดจนผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 0.012 11796.72 152 หมู่- - สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 - -
แหลมฉบัง บริษัท ไลท์เฮาท์ อุตสาหกรรม (กรุงเทพ) จำกัด น.28(1)-1/2552-นนฉ. 221 หมู่ 3 สุขุมวิท ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 - - ประกอบการเสรี 28(1) 1820 ซื้อมาขายไปกระเป๋าทุกชนิดทุกประเภททำจากหนังแท้หนังเทียมพลาสติกหรือทำจากผ้าที่ทอจากเส้นใยพืชหรือเส้นใยประดิษฐ์ทุกชนิดตลอดจนผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 12E-3/1 450 221 หมู่3 - - ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 - -
ลาดกระบัง บริษัท อาลี ชาห์ อิมเป็กซ์ จำกัด น.28(1)-1/2554-ญนล. 5 หมู่ ฉลองกรุง31 ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 27396446 27396447 ประกอบการเสรี 93 5260 1.ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากหนังและผ้าเช่นเครื่องแต่งกายกระเป๋า2.ดัดแปลงและซ่อมแซมเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องแต่งกาย3.ซื้อมาขายไปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้ากระเป๋าผลิตภัณฑ์จากหนังและผ้าอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ E-109/A 2520 4976 หมู่ ลาดพร้าว101 ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 - -
สินสาคร บริษัท เอ็ม.ไอ.ไอ.ที. จำกัด น.28(1)-1/2554-นสค. 30/80 หมู่ 1 เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34452050 34452059 ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป B16/2 3137.8 30/80-82 หมู่1 เจษฎาวิถี โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34452050 34452059
ลาดกระบัง บริษัท อาลี ชาห์ อิมเป็กซ์ จำกัด น.28(1)-1/2555-นนล. 193 หมู่ ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 811312614 27396447 ประกอบการเสรี 93 5260 1.ตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากหนังและผ้าเช่นเครื่องแต่งกายกระเป๋า2.ดัดแปลงและซ่อมแซมเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องแต่งกาย3.ซื้อมาขายไปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรองเท้ากระเป๋าผลิตภัณฑ์จากหนังและผ้าอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์นำเข้า-ส่งออกจำหน่ายซื้อมาขายไปเครื่องดนตรีและอ E-3113/2 3392 193 หมู่- ฉลองกรุง31 - ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 811312614 27396447
ราชบุรี บริษัท ดีเอ็มเอช เอเซีย จำกัด น.28(1)-1/2557-ญรบ. หมู่ ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตแผ่นผ้าใยสังเคราะห์เคลือบและแม่พิมพ์ถ้วยยกทรง(PolyesterCoatedMaterialandMoldCup) อป56 5123.6 36/57 หมู่ พระราม3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-2943881 02-6833889
สมุทรสาคร ดีเลิศ อิลาสติก จำกัด น.28(1)-1/2559-นนส. 39/65 หมู่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตยางยืด 155/A,156/A 1800 39/65 หมู่2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
บางชัน บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) น.28(1)-2/2529-ญนช. 34 หมู่ 20 เสรีไทย มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 02-5179980 - ทั่วไป 28 1810 เสื้อผ้าชุดชั้นในถุงน่องสตรีถุงเท้า 40/1 4796 34 หมู่20 สุวินทวงศ์ ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000 0385931279ต่อ129 38846040
บางพลี บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด น.28(1)-2/2537-นนบ. 393 หมู่ 17 เทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ E-73 4916 393 หมู่17 บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง สมุทรปราการ - -
สมุทรสาคร บริษัท สยาม โคลทติ้ง ซัพพลายเออร์ จำกัด น.28(1)-2/2540-ญนส. 39/100-101 หมู่ 2 พระราม2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 34490271 34490277 ทั่วไป 28(1) 1810 ทอผ้าถักผ้าฟอกย้อมสีผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 201-2,209-10 16832 39/100-101 หมู่2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 - -
เกตเวย์ซิตี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันเตอร์ กรุ๊ป น.28(1)-2/2542-นกว. 237 หมู่ 7 หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 - - ทั่วไป 47(3) 2424 ผลิตอาหารสัตว์อาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเช่นปลอกคอ,สายจูง,ที่นอน,เสื้อผ้า,แชมพู,สเปรย์,แป้งโรยตัวฯลฯ G-14-24,G-14-33,G-14-34 9261.6 537 หมู่ ศูนย์วิจัย4 พระราม9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 027196780-3 23194082
อมตะนคร บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด น.28(1)-3/2542-ญอน. 700/413 หมู่ 1 บางนา-ตราดกิโลเมตรที่57 บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 - - ทั่วไป 28(1) 1810 ผลิตชุดชั้นใน G-128/3,G-128/4 18156.8 700/413 หมู่1 - - บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี 20160 038-456800 038-456888
บ้านหว้า บริษัท ออเดรย์ ดอท คอม (ไทยแลนด์) จำกัด น.28(1)-3/2544-ญบว. 129132 หมู่ 1 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 035-314048-53 035-351983 ประกอบการเสรี 28(1) 1810 ผลิตชุดชั้นในผลิตชุดว่ายน้ำจำหน่ายสินค้าในประเทศนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย E-5/AและE-5/B 12996 129132 หมู่1 - - บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 35351982 35351983
ลาดกระบัง บริษัท ฮามาจิ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด น.28(1)-3/2548-ญนล. 263 หมู่ ฉลองกรุง31 ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 27396081 27396085 ประกอบการเ