ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า Main Distribution Board (MDB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า Main Distribution Board (MDB) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดการดังนี้

- กำหนดการขายแบบ 16-22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองพัสดุ ชั้น M กนอ.สนญ.

- กำหนดยื่นซอง 28 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1  กนอ.สนญ.

- กำหนดการเสนอราคา 4 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2253-0561 ต่อ 1145, โทรสาร. 0-2255-1319

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ