ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM) ณ อาคารจอดรถ สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ