ขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยวิธีพิเศษ

  1. Attachments:
    • TOR

    • Price

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ