ประกาศสอบราคาสำรวจที่ดินเพื่อการจัดสรรแบ่งแยกที่ดินนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2/2

ด้วย  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา

จ้างสำรวจที่ดินเพื่อการจัดสรรแบ่งแยกที่ดินนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2/2  โดยประกาศกำหนดให้รับแบบและยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่

10 -23 มกราคม 2560 และเปิดซองสอบราคาวันที่ 24 มกราคม 2560   ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบได้ที่

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา   เลขที่ 9/6 หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา (90110)  โทร. 074 206097 , 074 206033,  074 206035 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ