เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 12 คัน

ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)   มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถประชาวิจารณ์ TOr    ได้ตั้งวันที่ 30 ธ.ค.59 ถึง 6 ม.ค. 60  โดยส่ง e:mail: pawika.s@ieat.mail.go.th หรือ โทรสาร 022551319

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ