เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (รั้วตะแรงเหล้ก Mesh Fence)

ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

ผู้สนใจสามารถประชาวิจารณ์ หรือให้ข้อเสนอของที่ TOR  ได้ตั้งแต่วันที่  30 ธ.ค. 59 ถึง 6 มค. 60 ผ่านทาง e:mail: pawika.s@ieat.mail.go.th หรือ

โทรสาร 022551319 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ