เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล (2-7 มี.ค. 2560)

เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ได้ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2560

โทร. 0-2253-0561 ต่อ 1145

โทรสาร. 0-2255-1319

email: doungdeaun.p@ieat.mail.go.th

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ