ร่างขอบเขตของงาน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างอาคารรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ร่างขอบเขตของงาน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและก่อสร้างอาคารรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กำหนดเผยแปพร่ตั้งแต่วันที่ 7  -  10 มีนาคม 2560 ผู้ใดสนใจสามารถให้ข้อเสนแนะวิจารณ์ได้ที่โทรสาร 0 22551319 หรือ email: supat.p@ieat.mail.go.th 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ