ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปี 2560

ขอบเขตของงาน (TOR) เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปี 2560กำหนดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 มีนาคม 2560 ผู้ใดสนใจสามารถให้ข่้อเสนอแนะได้ที่ โทรสาร 0 2 2551319 หรือ email : supat.p@ieat.mail.go.th  

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ