ข้อกำหนดและขอบเขตของงานโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดระยะไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 หากมีความประสงค์จะประชาวิจารณ์ หรือให้ข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งได้ทาง e-Mail preeda.k@ieat.mail.go.th โทรสาร 0 2255 1319 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ