เผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4-7 ก.ค. 2560) ฉบับหลังจากรับฟังคำวิจารณ์แล้ว

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีความประสงค์จะเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นฉบับหลังจากรับฟังคำวิจารณ์แล้วระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560

โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ได้ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ได้ที่ กองพัสดุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ

โทร. 0-2253-0561 ต่อ 1140-1143 และ 1171

โทรสาร. 0-2255-1319

e-mail : doungdeaun.p@ieat.mail.go.th

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ