เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)

เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ตั้งแต่วันที่ 3  -  9 สิงหาคม 2560 ผู้ใดสนใจสามารถให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่โทรสาร 0 22551319 หรือ e-mail : supat.p@ieat.mail.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 22530561 ต่อ 1140-1143 หรือ 2216

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ