โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต้องนำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2560  

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ