เผยแพร่ขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล (Backup and Storage system)

หากสนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ ได้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่ กองพัสดุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

โทร. 0-2253-0561 ต่อ 1140-1145,1118 

โทรสาร. 0-2255-1319

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ