โครงการก่อสร้างเสาหลักนำต้นหน้า

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเผยแพร่รร่างขอบเขตของงานก่อสร้างเสาหลักนำต้นหน้า โดยได้เผยแพรร่างประชาวิจารณืให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจให้ข้อเสนอแนะ หรือสอบถาอมเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 0 2253 0561 โทรสาร  0 2255 1319 หรือ e-mail: procurement@ieat.mail.go.th ได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ