เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษารถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คัน

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษารถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 คัน   โดยให้ผู้ที่มีความสนใจให้ข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 08-13 มีนาคม 2561 สามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ โทรสาร 0 2255 1319 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1213 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ