เผยแพร่ร่างขอบเขตของานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือ

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ประเทศไทยมีความประสงค์จะเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างพัฒนาระบบริหารจัดการท่าเรือ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอแนะมาที่ กองพัสดุฝ่ายริหาร โทรสาร 0 2255 1319 หรือสอบถามอเพิ่เมติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 1213 

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ