เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications

ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประชาวิจารณ์ขอบเขตของงาน (TOR) 
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications 

ผู้สนใจประชาวิจารณ์ TOR ได้แต่วันที่  25 -28 กันยายน 2561

มีรายละเอียดไฟล์ทั้งหมด 3ไฟล์ ตามที่ลิงค์ที่ปรากฎด้านล่างนี้  

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ