เผยแพร่ราคากลาง งานเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน งานต่อเติมชายหลังคาบ้านพักพนักงาน และบ้านพักคนงาน และงานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ

ตามที่ กนอ. ได้ประกาศสอบราคาจ้างางานเปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงาน งานต่อเติมชายหลังคาบ้านพักพนักงาน และบ้านพักคนงาน และงานก่อสร้างห้องน้ำคนพิการ

กนอ. จึงขอเผยแพร่ราคากลางงานจ้างดังกล่าวรายละเอียดตามไฟล์ราคากลางตามที่แนบเสนอมาพร้อมนี้  

  1. Attachments:

ค้นหา

ปฏิทินประกาศ