ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร 6 สังกัด กองสนับสนุนการปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ กนอ.