ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 3/2561 เรื่องการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน