ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ 6 สังกัด กองนวัตกรรมและพัฒนาองค์กร