ร่วมงานกับ IEAT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบัญชี ระดับ 5-6 สังกัด กองบัญชีการเงิน ฝ่ายการเงินเเละบัญชี