ร่วมงานกับ IEAT

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 5-6 สังกัดกองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
สถาบันเครือข่าย