โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรม

วันที่อัปโหลดล่าสุด 24ธ.ค.2562
ลำดับ นิคมอุตสาหกรรม ชื่อบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ประเภทรางวัล ปีที่ได้การรับรอง เลขที่ใบรับรอง วันที่รับรอง วันสิ้นอายุรับรอง