งาน Thailand Energy Efficiency Week 2017

งาน Thailand Energy Efficiency Week 2017

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท MEX Exhibitions จำกัด จากประเทศอินเดีย กำหนดจัดงาน "Thailand Energy Efficiency Week 2017" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติครอบคลุมนวัตกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 งานแสดงสินค้าหลักได้แก่ LED Expo Thailand 2014 งานแสดงสินค้านานาชาตด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ LED, Thailand Energy Saving Expo 2017 งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่ออนาคต และงานPCB Expo Thailand 2017 งานแสดงสินค้าด้านแผ่นวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในอาเซียน