ขอเชิญร่วมงาน BMAM EXPO ASIA และ GREEN BUILDING & RETROFIT EXPO ASIA 2017

ขอเชิญร่วมงาน BMAM EXPO ASIA และ GREEN BUILDING & RETROFIT EXPO ASIA 2017

ขอเชิญร่วมงาน BMAM EXPO ASIA และ GREEN BUILDING & RETROFIT EXPO ASIA 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน อสังหาริมทรัพย์ และด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ความปลอดภัยในอาคารสูงต่างๆ รวมถึงสิค้า ระบบสาธารณูปโภค แห่งเอเชีย ครั้งที่ 10 งาน Green Building & Retrofits Expo Asia 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา ด้านวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้างต่อเติมอาคารเขียว และโรงงานสีเขียว ด้านบริการเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงาน  รักษาสิ่งแวดล้อม แห่งเอเชียครั้งที่ 7 ด้านบริการเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยในเรื่องประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม แห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี