สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังความเข้มแข็งของอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจัดงานนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภายใต้แนวคิดหลัก "e-Commerce in the Park : Show, Share, Challenge & Shop รวมพลัง Young Talent เพื่อ SMEs Go Online" เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบคนรุ่นใหม่ ในบรรยากาศสนุกสนาน เวทีแชร์ประสบการณ์จากกูรูชื่อดังในวงการอีคอมเมิร์ซ
สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.etda.or.th/ecommerceweek2019