ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล WSIS Prize 2019 กับโครงการ DBD Business Data Warehouse

ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล WSIS Prize 2019 กับโครงการ DBD Business Data Warehouse

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวตให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล WSIS Prize 2019 กับโครงการ DBD Business Data Warehouse (คลังข้อมูลธุรกิจ) หมวด Category 3 Access to information and knowledge โดยสามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมโหวตได้ที่ http://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469413837