ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ดาวน์โหลด Application "สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน" คัดของดี ของเด่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ดาวน์โหลด Application "สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน" คัดของดี ของเด่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

แอพพลิเคชั่น "สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน" คัดของดี ของเด่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้! ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
iOS >>> https://goo.gl/Tno5gb
Android >>> https://goo.gl/wZoyft
หรือ ดาวน์โหลดผ่าน ระบบ QR CODEIT Trends