ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ดาวน์โหลด Application

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ดาวน์โหลด Application

แอพพลิเคชั่น "สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน" คัดของดี ของเด่น 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้! ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
iOS >>> https://goo.gl/Tno5gb
Android >>> https://goo.gl/wZoyft
หรือ ดาวน์โหลดผ่าน ระบบ QR CODE