งาน “Maintenance & Resilience ASIA 2019” (MRA 2019)

งาน “Maintenance & Resilience ASIA 2019” (MRA 2019)

สมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับภาครัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงคมนาคม, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงาน “Maintenance & Resilience ASIA 2019” (MRA 2019) ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม