คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
07
12.2564
กนอ.รับลูก “ประยุทธ์-สุริยะ” ดันนิคมฯ อุดรธานี ฮับโลจิสติกส์อีสาน-อาเซียน-จีน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับลูกนายกฯ - รมว.อุตสาหกรรม ผลักดันนิคมฯ อุดรธานี เป็นฮับโลจิสติกส์กระจายสินค้าอีสาน-อาเซียน-จีน เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ลดคาร์บอน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

16
0
Icon
01
12.2564
กนอ.โชว์ 3 โครงการขานรับ “BCG Model” ดันสมาร์ทอีโค-ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน-ลดก๊าซเรือนกระจก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โชว์ 3 โครงการขานรับ “BCG Model”ของรัฐบาล จับมือ ส.อ.ท. เดินหน้าโครงการสมาร์ทอีโค-ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน หนุนสร้างเครือข่ายโรงงานอุตสาหกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

62
0
Icon
29
11.2564
ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ World Class ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี

37
0
Icon
29
11.2564
ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ กนอ. นำคณะกรรมการ กนอ. และผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

20
0
Icon
23
11.2564
กนอ. เผย ข้อร้องเรียนปี’64 ผ่าน 7 ช่องทาง ไม่พบปัญหาด้านการให้บริการ-อุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ ยกระดับความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและชุมชน!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยผลการจัดการข้อร้องเรียนรอบระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.63-ก.ย.64) ผ่าน 7 ช่องทาง พบเรื่องร้องเรียน 18 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ แต่ไม่พบเรื่องร้องเรียนด้านการให้บริการและอุบัติเหตุ กำชับทุกนิคมฯ เพิ่มความเข้มการกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน 3 กระบวนการหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนรอบข้าง!

37
0
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Enhancement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
07
12.2564
มาใหม่
Icon
11(ECO~1.PDF
ขนาดไฟล์ 441 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30
11.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเสียงภายนอกห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2565
18
11.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09
11.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
05
11.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05
11.2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กและตู้รางเลื่อนฯ ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25
11.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24
11.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้า ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
15
11.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12
11.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications and Marketing ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18
10.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ Digital com 65.pdf
ขนาดไฟล์ 118 KB ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01
10.2564
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการการจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08
12.2564
มาใหม่
Icon
ป.129-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 18 MB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ หมายเลข 4 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07
12.2564
มาใหม่
Icon
ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 424 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่าของบริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03
12.2564
มาใหม่
Icon
ป 128-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 19 MB ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการการจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2564
Icon
ประกาศยกเลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 282 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการขยะ ขจัดคราบน้ำมัน และดับเพลิง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
26
11.2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่าของบริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด
15
11.2564
Icon
แผนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 463 KB ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครีงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (Service of Document Storage) (ระยะที่ 2)
06
09.2560
Icon
20170906154603136911337.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) ของบริษัท พีทีที โกลบอล (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30
11.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ.pdf
ขนาดไฟล์ 321 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
23
11.2564
Icon
EPSON025.PDF
ขนาดไฟล์ 141 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับตั้งโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23
11.2564
Icon
Folder(2021-11-23)0002.PDF
ขนาดไฟล์ 405 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564
14
10.2564
Icon
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 4_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud และ Co-Location ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
10.2564
Icon
(4.x) ประกาศผู้ชนะ (Cloud และ Co-Location)-Signed.pdf
ขนาดไฟล์ 287 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-library) พร้อมบริการจัดหาสื่อ e-book ระยะเวลา 36 เดือน
30
09.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
23
06.2564
Icon
doc04013620210623132653.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2564
25
05.2564
Icon
เมษายน2564.pdf
ขนาดไฟล์ 931 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
25
05.2564
Icon
รายละเอียด.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 280 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
14
05.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
10
05.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2564
10
05.2564
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
23
11.2564
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
23
11.2564
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 290 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ราคากลาง โครงการเช่าใช้บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
22
11.2564
เผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าบริการระบบติดตามตรวจสอบความปลอดภัย (CCTV) ระยะเวลา 60 เดือนสำหรับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
11.2564
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องทำงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
18
11.2564
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องเสียงภายนอกห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแบบเคลื่อนย้ายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
18
11.2564
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา โครงการเช่าบริการระบบติดตามตรวจสอบความปลอดภัย (CCTV) ระยะเวลา 60 เดือนสำหรับนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงและนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
11.2564
Icon
ร่างเอกสารประกวด.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ร่างประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ราคากลาง.pdf
ขนาดไฟล์ 290 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
TOR.pdf
ขนาดไฟล์ 18 MB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา โครงการเช่าบริการระบบติดตามตรวจสอบความปลอดภัย (CCTV) ระยะเวลา 60 เดือนสำหรับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครและนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
11.2564
ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องทำงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
18
11.2564
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องเสียงภายนอกห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแบบเคลื่อนย้ายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
18
11.2564
Icon
TOR เครื่องเสียงภายนอก ปี 65.PDF
ขนาดไฟล์ 182 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบริหารจัดการขยะ ขจัดคราบน้ำมัน และดับเพลิง ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10
11.2564
ร่างขอบเขตโครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border