คุณกำลังมองหาอะไร?
ขนาดตัวอักษร Icon Icon
Icon
ความตัดกันของสี Icon
Icon
Icon
กนอ.อัปเดต
เพิ่มขีดความสามารถของคุณและธุรกิจด้วยการติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดท ต่างๆ
เกี่ยวกับ กนอ. และนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้ที่นี่
Icon
19
10.2564
กนอ.เซ็นต์สัญญาตั้งนิคมฯ “เอเพ็กซ์กรีน” ในพื้นที่อีอีซี เน้นสร้างฐานอุตฯ ใหม่ คาดเกิดการลงทุนในนิคมฯ 64,000 ลบ.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ บริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จำกัด จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ เม็ดเงินพัฒนาโครงการ 1,767.73 ล้านบาท รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง และสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ คาดหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดการลงทุนในนิคมฯ 64,000 ล้านบาท เกิดอัตราการจ้างงานเพิ่มประมาณ 16,000 คน

41
4
Icon
12
10.2564
“วีริศ” เล็งสร้างโรงพยาบาลในนิคมฯ ภาคใต้ ยกระดับสุขภาพ - สร้างความยั่งยืนในพื้นที่

“วีริศ”ลงพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ เล็งสร้างโรงพยาบาลเพื่อยกระดับสุขภาพและสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ เผยมุ่งพัฒนาระบบไฟฟ้า น้ำภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงรอบด้าน หวังจูงใจกลุ่มผู้ประกอบการลงทุนในพื้นที่

70
1
Icon
03
10.2564
กนอ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย “เตี้ยนหมู่”

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมด้วยนายธิรินทร์ ณ ถลาง ที่ปรึกษาผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ จำนวน 5 แสนบาท โ

50
2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2565 ระยะเวลา 3 ปี
18
10.2564
มาใหม่
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจ้างจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
18
10.2564
มาใหม่
Icon
DOC046~1.PDF
ขนาดไฟล์ 446 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (งบลงทุน สำนักงานใหญ่ จัดซื้อจัดจ้าง 23 รายการ)
07
10.2564
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง MR-1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (63 รายการ)
07
10.2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าระบบสารสนเทศด้านการบริหารทุนมุนษย์ด้วย DIGITAL HR
06
10.2564
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เช่าระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-library) พร้อมบริการจัดหาสื่อ e-book ระยะเวลา 36 เดือน
30
09.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01
10.2564
มาใหม่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจำปี 2565
12
10.2564
มาใหม่
Icon
ประกาศผู้ชนะ PR agency 65.pdf
ขนาดไฟล์ 45 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV2- (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) จำนวน 10,000 ชุด
29
09.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ ATK.pdf
ขนาดไฟล์ 272 KB ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาบริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Site) ของศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27
09.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๘ เครื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22
09.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
22
09.2564
Icon
Image220921090339.pdf
ขนาดไฟล์ 239 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการจำหน่ายพัสดุใช้แล้วโดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
15
10.2564
มาใหม่
Icon
Folder(2021-10-15)0002.PDF
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) ของบริษัท พีทีที โกลบอล (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04
10.2564
Icon
ประกาศยกเลิก พีทีที.pdf
ขนาดไฟล์ 257 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาบริการศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Site) ของศูนย์ปฏิบัติการ กนอ. ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28
09.2564
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร กนอ. ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22
09.2564
Icon
ประกาศ pr agency.pdf
ขนาดไฟล์ 2 MB ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud และ Co-Location ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17
09.2564
Icon
ประกาศ กนอ. 114-2564 +เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 5 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.1) TOR (Clound และ Co-Location).pdf
ขนาดไฟล์ 4 MB ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.2) แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 140 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.3) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 302 KB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.4)(1) หลักประกันการเสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 25 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.4)(2) หลักประกันสัญญา.pdf
ขนาดไฟล์ 27 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.5)(1) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf
ขนาดไฟล์ 54 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.5)(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 53 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.6)(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑.pdf
ขนาดไฟล์ 127 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
(1.6)(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 91 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15
09.2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้ง Solar Cell ในพื้นที่อาคาร สทร. และโดยรอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29
07.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ1 + วันที่.pdf
ขนาดไฟล์ 468 KB ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดประชุมสัมมนา Eco Innovation Forum 2017 "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0"
15
09.2560
Icon
201709151105391915351237.pdf
ขนาดไฟล์ 258 KB ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาจัดการบริหารศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
201709070937101718901362.pdf
ขนาดไฟล์ 1,003 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093520454771681.pdf
ขนาดไฟล์ 1,015 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
07
09.2560
Icon
20170907093322850633296.pdf
ขนาดไฟล์ 959 KB ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างโครีงการจ้างเหมาบริการจัดทำแฟ้มผู้ประกอบกิจการและจัดเก็บภายนอก (Service of Document Storage) (ระยะที่ 2)
06
09.2560
Icon
20170906154603136911337.pdf
ขนาดไฟล์ 256 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564
14
10.2564
Icon
ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส 4_2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud และ Co-Location ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06
10.2564
Icon
(4.x) ประกาศผู้ชนะ (Cloud และ Co-Location)-Signed.pdf
ขนาดไฟล์ 287 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-library) พร้อมบริการจัดหาสื่อ e-book ระยะเวลา 36 เดือน
30
09.2564
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ Trunk Digital สำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำศูนย์ C4I (ศปก.สทร.) ระยะเวลา 12 เดือน
29
09.2564
Icon
Image290921154227.pdf
ขนาดไฟล์ 254 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงเชื่อมระหว่างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT) กับกรมศุลกากร จำนวน 12 เดือน
29
09.2564
Icon
Image290921154252.pdf
ขนาดไฟล์ 239 KB ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำเนียบท่าเรือสำหรับท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด-MIT เช่ากล้อง CCTV -12 จุด ระยะเวลา 3 เดือน
29
09.2564
Icon
Image290921154203.pdf
ขนาดไฟล์ 235 KB ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
23
06.2564
Icon
doc04013620210623132653.pdf
ขนาดไฟล์ 1 MB ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน เมษายน 2564
25
05.2564
Icon
เมษายน2564.pdf
ขนาดไฟล์ 931 KB ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)
25
05.2564
Icon
รายละเอียด.pdf
ขนาดไฟล์ 3 MB ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon
ประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 280 KB ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
14
05.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
10
05.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำเดือน มกราคม 2564
10
05.2564
เผยแพร่ราคากลางโครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว สำนักงานนิคอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานขับรถยนต์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าและบำรุงรักษาต้นไม้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
แผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
14
10.2564
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดระบบคลูลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower) เครื่องทำความเย็นอาคารสำนักงานให้เช่านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
07
10.2564
Icon
ราคากลางคุณลิ่ง2565.pdf
ขนาดไฟล์ 88 KB ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตโครงการเช่าตู้สำนักงานชั่วคราว สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
ร่างขอบเขตจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
ร่างขอบเขตจ้างบริการ (Outsource) ผู้ปฏิบัติงานงานบริการขับรถยนต์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
ร่างขอบเขตจ้างเหมาตัดหญ้าและบำรุวรักษาต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
15
10.2564
มาใหม่
ร่างของเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
14
10.2564
ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สนล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06
10.2564
Icon
ประกาศผู้ชนะ.PDF
ขนาดไฟล์ 941 KB ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
07
05.2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพิ่มขีดความสามารถของคุณด้วยการอัพเดทข่าวสาร
พร้อมกันทุกกระแสความเคลื่อนไหว

ทำเลทอง
ตอบโจทย์ที่ใช่... ตอบสนองทุกความต้องการทางด้านธุรกิจของคุณ

ร่วมงานกับเรา

Call 03 Description

พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

มาร่วมเปนส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศกับเรา

Hero

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสาร และข้อมูลอัพเดทต่างๆ

Border