วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.)

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.)

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ.ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.)เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 55ปี โดย กนอ.ได้ร่วมมอบเงินเพื่อทำบุญกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ   25 พฤษภาคม 2561