ผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 รก.ผวก.กนอ.และผู้บริหาร กนอ. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ กนอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 205   31 พฤษภาคม 2561