ร่วมแสดงความยินดี กับ การไฟฟ้านครหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี

ร่วมแสดงความยินดี กับ การไฟฟ้านครหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี

นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. เป็นผู้แทน กนอ.ร่วมแสดงความยินดี กับ การไฟฟ้านครหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 60 ปี โดยมีผู้ว่าการ กฟน. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง   1 สิงหาคม 2561