พิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ กนอ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จังหวัดราชบุรี โดยมียอดเงินถวายวัดจำนวนรวม 5,067,778 บาท   3 พฤศจิกายน 2561